Under detta tvådagarsseminarium, under ledning av adj. professor Rolf Skog och professor Erik Nerep, behandlas centrala och svårtillgängliga aktiebolagsrättsliga teman mot bakgrund av aktiebolagslagen, rättspraxis och aktiebolagsrättslig doktrin. Kursen kommer att bygga på såväl autentiska som konstruerade fall inom utvalda huvudområden.

Livesändning – kurstillfället den 1-2 februari kommer enbart även livesändas. Läs mer här!

Under dessa två dagar kommer Erik och Rolf att gå igenom:

 • Ansvarsgenombrott enligt de principer som utvecklats i såväl äldre som nyare rättspraxis, exempelvis i processbolagsfallet från 2014. Konsekvenserna för andra liknande bolag. Vilka kan grunderna vara för ansvarsgenombrott? Vilka kan bli ansvariga? Kan ansvarsgenombrottet gälla endast en viss förpliktelse eller kan det gälla ett helt avtal? Vad innebär ansvarsgenombrottet inomobligatoriskt och utomobligatoriskt?
 • Aktieägaravtals rättsverkan aktiebolagsrättsligt. Vilken relevans har aktieägaravtalet aktiebolagsrättsligt, och vilken relevans har aktiebolagsrätten för aktieägaravtalet? Kan t.ex. minoritetsskyddet avtalas bort i ett aktieägaravtal med full rättsverkan? I vilken mån kan bolagsordningen komplettera aktieägaravtalet?
 • Kompetensfördelningen i aktiebolaget, behörighet och befogenhet. Hur omfattande är bolagsstämmans beslutsmakt? Besluts- och företrädarbehörighet. Vilka beslutsområden är förbehållna styrelsen? Skillnaden mellan angripliga beslut och nulliteter. Kompetensfördelningen mellan styrelsen och VD. Koncernchefens funktion och ansvar.
 • Tillämpningen av likhets- och likabehandlingsprincipen som ett minoritetsskydd. Ogiltiga styrelsebeslut på grund av överträdelse av fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska bestämmelser i aktiebolagslagen. Minoritetens rätt till insyn och övriga remedier såsom minoritetsrevisor och särskild granskning.
 • Genomförandet av apport- och kvittningsemissioner och annan kapitalisering av aktiebolaget. Vad krävs i formella och materiella hänseenden? Ansvaret vid formella och materiella brister. Vad gäller om företagsobligationer samt kapital- och vinstandelsbevis?
 • Aktiemarknadsrättsliga huvudspår på aktiebolagsrättens område, framför allt om emissioner och, om tillämpningen av Leo-reglerna.
 • Bolagsfunktionärernas inbördes ansvar. Revisorns ansvar i förhållande till styrelseledamöterna och VD. Vad gäller om styrelseledamöters ansvar i förhållande till bolaget, när samtliga aktieägare är överens om rättshandlandet eller åtgärderna?

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister och andra affärsjurister samt revisorer och andra som kommer i kontakt med aktiebolagsrätten t.ex. konsulter och rådgivare.

 

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost dag 1

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå