Efter starka önskemål presenterar BG Institute ett ytterligare tillfälle att gå Eric M Runesson och Torgny Håstads kvalificerade och praktiskt inriktade kurs om tolkning av avtal.

Kursen tillägnas avtalstolkning och de problem som därvid kan uppstå. Syftet med kursen är att du som deltagare även ges råd inför upprättande av avtal. Föreläsarna har med denna utgångspunkt valt ut olika frågeställningar som behandlas under kursdagen där senare års rättsutveckling tas i beaktning.

Under dagen får du som deltagare bland annat kunskap om:

 • Regler om avtalstolkning i svensk lag, modellagar eller doktrin
 • Avtalstolkning i Högsta domstolen; prioriteringar, exempelvis beträffande oklarhetsregeln
 • Exempel ur utländsk rätt
 • Tolkning av svenskt avtal i utländsk kontext
 • Tolkningsproblem i några viktiga standardavtal, som NL och AB
 • Tolkningsproblem vid andra avtalstyper, exempelvis företagsöverlåtelser och licensavtal
 • Särskilda klausuler, exempelvis integrationsklausuler, formkravsklausuler och tvistlösningsklausuler

 

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister, biträdande jurister, domare samt andra professionella aktörer som kommer i kontakt med avtalsrätten. Den med förkunskaper på området får ut mest av denna kurs som fokuserar på de praktiska utmaningarna vid upprättande och tolkning av avtal.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra nivå på sina kurser. Jag tycker om blandningen av professorer och yrkesverksamma advokater.

Charlotta Garmert

PTS