Magnus Vennerström kommer i denna kurs om Kvalificerade bolagsskattefrågor bland annat att ge dig de viktigaste nyheterna och uppdateringarna inom inkomstbeskattning för företag och delägare i fåmansföretag, och företagsbeskattningsutredningens förslag.

Under dagen kommer du som deltagare att få teoretiska genomgångar varvade med praktiska exempel där Magnus Vennerström pekar på både möjligheter, men även belyser de fällor och fallgropar som finns vid rådgivning i bolagsskattefrågor. Exempel på områden som behandlas under dagen och där du får fördjupad kunskap är:

 • Koncernbidrag
 • Koncernavdrag
 • Delägarrättigheter och fodringsrättigheter – skattemässig indelning samt beskattning av kapitalvinster, utdelningar, nedskrivningar mm.
 • Uppskjuten avdragsrätt för koncerninterna förluster och avdragsförbud för vissa fodringar.
 • Underprisöverlåtelser.
 • Omstruktureringar i fåmansföretag.
 • Underskottsavdrag.
 • Fusion och fission.

Rådgivning om bolagsskatterättsliga frågor medför ofta många komplicerade frågeställningar. Det finns sällan enkla svar och det sker ständigt förändringar på området. Syftet med denna kursdag är att du som rådgivare ska få praktiska råd och tips som förenklar din vardag.

Magnus Vennerström är numer Senior Tax Manager Grant Thornton men har tidigare erfarenhet Skatteverket och uppskattas för sitt kunnande och praktiska förankring. Magnus har tidigare genomfört många uppskattade kurser och detta är en mycket efterfrågad kurs.


 

Målgrupp

Revisorer, redovisningskonsulter, advokater med inriktning på omstruktureringar och övriga rådgivare som i sitt arbete stöter på bolagsskattefrågor.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner