De praktiska utmaningarna med lagen om anställningsskydd är många varför vi nu ger denna kvalificerade kurs tillsammans med Robert Stromberg och Ottilia Boström. Kursen fokuserar på utvalda frågeställningar och genomförs i seminarieform.

Kursdagen ger utrymme för diskussion och debatt där seminarieledarna kommer att ge praktiska råd och tips gällande fallgropar utifrån sina erfarenheter som arbetsrättsadvokater. Tyngdpunkten ligger således på vanligt förekommande problem, situationer där lagen om anställningsskydd är särskilt svår att tillämpa samt på utvalda frågor som är juridiskt komplicerade.  Avsikten är att lämna en systematisk genomgång av anställningsskyddslagen med tillhörande problemställningar på en kvalificerad nivå.

Som deltagare ges du kunskaper om lagen om anställningsskydd med inriktning på väsentligheter med koncisa sammanfattningar av rättsläget. Bl.a. behandlas frågeställningar rörande lagens tillämpningsområde, anställningsformer, övergång av verksamhet, uppsägning och avskedande samt processuella regler rörande tvister, påföljder och preskription.

Som deltagare får du kunskap om:

 •  Anställningsskyddslagens huvudregler och undantag.
 • Praktiska tips och råd rörande lagens regler.
 • Genomgång av relevant praxis på anställningsskyddslagens område.
 • Fördjupad kunskap om arbetsrättens speciella tvister och tvistelösning.
 • Trender – arbetsrättens utveckling.

målgrupp

Denna kurs riktar sig advokater, jurister, ombudsmän, förbundsjurister samt andra som arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar. Den som redan har grundläggande kunskaper om arbetsrätt får ut mest av denna kurs som fokuserar på de praktiska utmaningarna.

 

Kursprogram

 • 8.30 - 9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00 - 10.00

  Pass I
  Lagens tillämpningsområde
  Anställninsformer
  Övergång av verksamhet

 • 10.15 -12.00

  Pass II
  Uppsägning och avskedande

 • 12.00 -13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Uppsägning och avskedande, fortsättning

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Tvister
  Preskription
  Påföljder

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.