Låneavtalet är en kurs som ger dig ökad förståelse för finansiering, särskilt förvärvsfinansiering, LBO-finansiering och fastighetsfinansiering där finansieringen tillhandahålls av en eller flera banker.

Föreläsare Per Nyberg går under kursdagen igenom terminologiska frågor, hur ett låneavtal normalt sett är strukturerat och hur det hänger ihop med övrig dokumentation. Man kommer även att behandla olika typer av lånefaciliteter, villkoren för låntagarens rätt att få lån utbetalt, regleringen av låntagarens skyldighet att erlägga räntor, kostnader och amorteringar, innebörden av olika finansiella nyckeltal och rapporteringen av dessa samt inskränkningar i hur låntagaren får bedriva sin rörelse.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Möjliga låntagarstrukturer och innebörden av att en eller flera låntagare är parter
 • Olika typer av lånefaciliteter och dess betydelse
 • Villkoren för låntagarens rätt att få lån utbetalt
 • Innebörden av olika finansiella nyckeltal och rapporteringen av dessa samt inskränkningar i hur låntagaren får bedriva sin rörelse
 • Konsekvenserna av låntagarens väsentliga avtalsbrott (events of default).‎
 • Aktiebolagslagens bestämmelser om förvärvslåneförbud och skyddet för det bundna kapitalet innebär begränsningar

 

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och bolagsjurister som ser ett behov av fördjupad kunskap i ämnet.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas