Kursen är ett fördjupningsseminarium med avseende på lagen om anställningsskydd (LAS). På seminariet avhandlas några särskilt svåra och viktiga LAS-frågor.

 • Tidsbegränsade anställningar och EU:s visstidsdirektiv
 • Arbetsbristbegreppet, fingerad arbetsbrist samt gränsen mellan arbetsbrist och personliga skäl
 • Förhållandet mellan turordning och omplacering vid arbetsbrist
 • Arbetstagarens förstärkta anställningsskydd vid sjukdom och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Avslutande av anställning vid sjukdom, samarbetsproblem och illojaliteter
 • Förhållandet mellan avskedande och uppsägning
 • Utvecklingen av lagen om anställningsskydd
 • De särskilt svåra uppsägningarna

Den svenska lagen reglerar ”generösa” möjligheter för arbetsgivare att anställa arbetstagare tidsbegränsat. Samtidigt är den svenska rätten underordnad EU-rätten, som på den här punkten har ett direktiv (det s.k. visstidsdirektivet). Hur ser förhållandet ut mellan den nationella lagen och detta EU-direktiv? Var går gränserna för användning av upprepade tidsbegränsade anställningar? Dessa frågor kommer också att behandlas under kursen.

LAS ger möjlighet till uppsägning av två olika anledningar – arbetsbrist och personliga skäl. Hur definieras dessa begrepp? Hur ser ”gränssnittet” ut mellan personliga skäl och arbetsbrist. Inför uppsägning vid arbetsbrist ska arbetsgivaren följa särskilda turordningsregler. Samtidigt har arbetsgivaren – före uppsägning p.g.a. arbetsbrist – en omplaceringsskyldighet. I vilken ordning kommer turordning och omplacering? Vad händer om arbetsgivaren bryter mot turordningsreglerna respektive omplaceringsregeln?

Om en arbetstagare inte klarar att utföra sina arbetsuppgifter p.g.a. sjukdom, har arbetstagaren ett förstärkt anställningsskydd. Detta anställningsskydd ger arbetstagaren i princip ”immunitet” mot uppsägning, så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd?

De svåra uppsägningsfallen handlar om sjukdom, samarbetsproblem och illojaliteter. Vad avgör om det föreligger saklig grund för uppsägning i dessa situationer? När kan det föreligga laglig grund för avskedande? LAS har – som ingen annan lag – ständigt varit föremål för politiska diskussioner. Lagen är nu snart 40 år gammal. Vad händer med LAS?


Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är HR-strateg, HR-chef, personalchef, personalansvarig, förhandlare, jurist eller ombudsman och som har kvalificerad erfarenhet från arbetsrättens område.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Hur ser förhållandet ut mellan den nationella lagen och detta EU-direktiv? Var går gränserna för användning av upprepade tidsbegränsade anställningar?

 • 10.15-12.00

  Pass II
  I vilken ordning kommer turordning och omplacering? Vad händer om arbetsgivaren bryter mot turordningsreglerna respektive omplaceringsregeln?

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd?

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  När kan det föreligga laglig grund för avskedande? Lagen om anställningsskydd är nu snart 40 år gammal. Vad händer med LAS?

 • 16.00

  Kursen avslutas.