Politiken har enats om att arbetsrätten ska moderniseras. Men hur, har det varit svårare att enas om. Under e-kursen diskuteras var frågan ligger just nu och vad vi kan förvänta oss för förändringar framåt. Både LAS-utredningen och parternas överenskommelse berörs, liksom andra uppdateringar.

BG Institute har privilegiet att som kursledare ha en av de bästa arbetsrättsadvokaterna i Sverige, Åsa Erlandsson. Åsa håller årligen också våra populära arbetsrättsliga nyhetsdagar och är med det inte bara starkt grundad i det traditionella anställningsskyddet utan också uppdaterad kring arbetsrättsliga nyheter och trender.

Frågor som kommer att behandlas:

  • Varför ska arbetsrätten ”moderniseras”?
  • Vilka är förslagen till modernisering av arbetsrätten?
  • Vad är status i frågorna just nu?
  • När kan vi förvänta oss förändringar?
  • Vilka förändringar kan vi förvänta oss?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är HR-chef, personalchef eller personalansvarig, chef med personalansvar, förhandlare, ombudsman , jurister eller som i annan roll behöver vara uppdaterad kring arbetsrätten

E-kursen genomfördes som webbinarium den 15 december.