Ett gott ledarskap är nyckeln till en välfungerande organisation. Idag blir det vanligare att medarbetare får ledarskapsroller, trots att de inte är chefer. Detta kan vara en utmaning såväl som en möjlighet. Hur ska du leda och få andra med dig när du inte har chefsrollen?

Denna kurs ger dig verktygen för att hantera utmaningar som uppstår som ledare och problemen du kan ställas inför. Kursen kommer bidra med ökad förståelse för ledarskapet och hur du kan effektivisera och optimera ditt arbete för att gynna verksamheten och dig själv i den rollen. Kommunikation, motivation, psykisk ohälsa och självledarskap är några av de moment som kommer beröras under kursdagen.

Kursen ger dig alla de verktyg du behöver för att hantera den svåra utmaningen att vara ledare men inte chef. Detta är en mycket vanlig situation på arbetsplatser idag men som är svår att hantera för många. Det som gör rollen svårhanterbar är just det faktum att du ska leda och få andra med dig, men du är inte deras formella chef. Det gör att du ibland kan hamna i problem där du till exempel ifrågasätts.

I kursen ingår bland annat dessa moment:

 • Motivation – hur du lär dig att motivera andra
 • Kommunikation – hur du skapar kommunikation som verkligen fungerar
 • Psykisk ohälsa – så gör du när någon i gruppen mår dåligt
 • Svåra samtal och konflikter – så gör du för att hantera detta
 • Självledarskap – så gör du för att leda dig själv och hantera chefsrollen
 • Teamutveckling – så gör du för att stärka gruppen förmåga att agera tillsammans

Målgrupp:

Kursen vänder sig speciellt till dig som vill förstå ledarskapet och hur du får med dig andra mer effektiv. Kursen kommer därför att ge dig både teori och konkreta verktyg på hur du ska agera för att optimera ditt ledarskap och få ut maximalt i din roll som ledare men inte chef. Ett ytterligare plus med kursen är att du får kunskaper om självledarskap och hur du kan agera på ett nytänkande sätt inom detta område.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  DAG 1 - Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vi inleder med en presentation och förväntningar på utbildningen.

  Ledare men inte chef – utmaningar i rollen?
  - Vad förväntas av dig?
  - Vilka problem och utmaningar har du framför dig?
  -Vilka olika typer av reaktioner kan du stöta på framöver?
  - Du kan skapa osäkerhet i organisationen
  - Neofobi – rädsla för det nya/okända

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Lär dig förstå hur människor agerar och reagerar
  - Kommunikation som skapar trygghet
  - Fokusera på att skapa förmåga att utföra arbetet.
  - Förstå hur situationen påverkar ditt eget beteende och gruppens beteende.

  Kommunikation som nyckel till din och gruppens framgång
  - Lär dig dialog
  - Lär dig förstå innan du kan göra dig förstådd
  - Medarbetare eller motarbetare?
  - Så får du med dig alla i gruppen åt samma håll.
  - IKEA-effekten
  - Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas som ledare?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Så skapar du de rätta förutsättningarna för att utöva ledarskapet

  Grundläggande modeller för ett bra ledarskap

  Stress och ohälsa – så gör du.
  - Riskfaktorer
  - Hur ska du agera.
  - AFS 2015:4
  - Kränkande särbehandling

  Få alla att ta ansvar
  - Öka effektiviteten - jobba smartare, inte mer
  - Få med alla i gruppen.
  - Bryt ned arbetsuppgifter i mindre delar

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Vikten av reflektion
  - Stanna upp och reflektera ofta
  - Mentala armhävningar
  - Debriefing

  Lär dig prioritera
  - Premacks princips
  - Workfulness
  - Fokus på en sak i taget

 • 16.00-

  Kursen avslutas för dagen.

 • 08.30-09.00

  Dag 2 - Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Reflektionstimme där vi reflekterar över våra nyvunna kunskaper

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Gruppdynamik och hur individer som arbetar i grupp påverkar varandra
  Hantera ”det som sitter i väggarna” – påverka företagskulturen i rätt rikting
  Sociogram – hur du kartlägger gruppen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Din roll och påverkan vid konflikter
  - Hur du gör för att ta tag i ett problem på arbetsplatsen
  - Så blir du av med konflikträdslan och vågar ta tag i problemen
  - Hur du hanterar en kollega som sätter sig på tvären och förstör för gruppen

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Hitta din egen framgång som ny chef-skapa din egna plan
  - Kontemplativt neuroledarskap
  - Reflektion
  - Summering av kursdagarna

 • 16.00-

  Kursen avslutas