Kursen ger kunskap om vilka upplåtelsemöjligheter som finns för att säkerställa rätten att etablera och bibehålla ledningar och master.

Under kursdagen behandlas särskilt ledningsrättslagen och förutsättningarna för att erhålla ledningsrätt. Hänsyn till allmänna och särskilda intressen faller in under detta, liksom lämplighetsprövning och myndighetens utredningsskyldighet. Nils Larsson presenterar olika former av avtals- och tvångsupplåtelser för ledningar och master, beskriver vad de olika upplåtelseformerna innebär och vad som skiljer dem åt.

I det avslutande avsnittet behandlas ledningsrättsbeslutet, där bland annat det utrymme som avsätts för ledningen, anvisningar för kanalisation och bestämmelser om befogenhet tas upp, liksom tiden inom vilken ledningen ska vara slutförd. Kursen utgår från boken Upplåtelser för ledningar i praktiken, till vilken Nils Larsson är författare.

Som kursdeltagare får du bland annat kunskap om:

 • Vilka upplåtelseformer som finns för ledningar och master
 • För- och nackdelar med de olika upplåtelseformerna
 • När ledningsrätt enligt ledningsrättslagen kan beslutas
 • Vad som ska beaktas gällande ledningsrättens utformning
 • Vad en överenskommelse om ledningsrätt innebär
 • Ny omfattande rättspraxis inom området

målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med frågor rörande etablering av ledningar och master. Aktuella målgrupper är ansvariga vid kommuner gällande främst vatten och avlopp, vid eldistributörer och leverantörer gällande elkraft samt teleoperatörer och övriga vad gäller kommunikation. Kursen är även intressant för dig som är advokat eller jurist och som arbetar med dessa frågor.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Olika upplåtelseformer samt för- och nackdelar med dessa:
  Allmänt om upplåtelser och upplåtelseformer
  Gratisavtal, allmän nyttjanderätt och partiell nyttjanderätt
  Gemensamhetsanläggning och andra tvångsrätter
  Leasing eller upplåtelse av lös egendom samt ledningsrätt

 • 10.30-12.00

  Pass II
  Ledningsrättens omfattning, bland annat:
  Vad är ledningsrätt och vad omfattar den?
  Vad avses med ledning och vad avses med utrymme inom en fastighet?

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Villkor för upplåtelse av ledningsrätt och ledningsrättsförrättningen:
  Behovs- och lämplighetsprövning
  Ansökan om förrättning
  Myndighetens utredningsskyldighet
  Inskrivet servitut/nyttjanderätt omvandlas till ledningsrätt
  Överenskommelse om ledningsrätt

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Ledningsrättsbeslutet, bland annat:
  Ledningens ändamål och huvudsakliga beskaffenhet
  Fastighet eller del av fastighet som inlöses
  Förordnande om andrahandsupplåtelse
  Domstolsprövning, verkställighet
  Verkan av ändrade förhållanden

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Alltid nöjd! Bra föreläsare och bra ämnen!

Annika Johansson

Jurist och BPT-byrån

Intressanta kurser, fräscha lokaler och proffsiga kursvärdinnor.

Peter Löveborg

Advokatfirman Allians