Vilka frågor är särskilt viktiga för läkemedelsbolag? Läkemedelsbolag möter en rad juridiska utmaningar inom sin verksamhet och är i fokus hos många konkurrensmyndigheter världen över. 


Till dig som är patentombud: detta webbinarium är godkänt enligt Patenombudsnämnden och ger 1,5 timmar utbildningstimmar.


För advokater som bistår med allt från avtalsrättslig rådgivning till transaktioner och kapitalmarknadsfrågor är det därför viktigt att känna till grundläggande regler om vilka konkurrensrättsliga utmaningar läkemedelsbolag ställs inför, vilka olika regulatoriska utmaningar som kan uppstå kring marknadsföringstillstånd och prissättning och vilka de viktigaste reglerna är vid marknadsföring av läkemedel. Eftersom sanktionerna vid överträdelser kan bli mycket omfattande belyser kursen också tillämpliga sanktioner och möjlighet att överklaga olika myndigheter och branschnämnders beslut.

Kursledaren Elisabeth Eklund har mer än 20 års erfarenhet av att rådge läkemedelsbolag inom konkurrensrätt, regulatoriska frågor och marknadsrätt. Vid detta webbinarium får du en genomgång av de viktigaste frågeställningarna från ett praktiskt perspektiv.

Som deltagare får du kunskap om

  • De viktigaste konkurrensrättsliga fällorna vad gäller prissättning av läkemedel, ageranden mot parallellimportörer och generikabolag samt patentförlikningar.
  • Checklista för de viktigaste frågorna att tänka på vid marknadsföring av läkemedel – inklusive vid offentliga upphandlingar och i sociala medier.
  • Översikt av de viktigaste regulatoriska frågorna och vilka myndigheter som hanterar vad samt överklagandemöjligheter; beslut om marknadsföringstillstånd, beslut om utbytbarhet av läkemedel på apotek och pris- och förmånsfrågor.
  • Vanliga avtalstyper inom Life Science.
  • Information om sanktionerna för de olika regelverken.

Målgrupp

Advokater som rådger eller har för avsikt att börja rådge läkemedelsbolag. Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för konkurrensrättsliga och regulatoriska utmaningar och möjligheter som läkemedelsbolag möter och är till nytta även för alla som arbetar med avtalsfrågor, immaterialrätt, transaktioner, kapitalmarknadsfrågor etc. för läkemedelsbolag.

Syfte med utbildningen:

Att lära dig känna igen varningsklockorna för konkurrensrättsligt känsliga frågor för läkemedelsbolag, känna till de viktigaste regulatoriska utmaningarna och vara medveten om några av fallgroparna vid marknadsföring av läkemedel samt känna till risker och möjligheter utifrån sanktioner och överklagandemöjligheter.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

16 Feb 2023

Livesändning

Platser finns

On Demand
T.o.m. 16 Mar 2023

Utbildningstimmar: 1.5

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Webbinariet kommer att genomföras den 16 februari. Efter genomförandet kommer webbinariet finnas tillgängligt i en inspelad version med efterföljande kontrollfrågor.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Elisabeth Eklund
Advokat och partner
Läs mer