Lokalhyresavtal i praktiken är kursen som lägger fokus på upprättandet av hyresavtal. Utöver avtalsskrivning behandlar kursen även de specifika problem som kan uppstå med koppling till lokalhyra. Föreläsare är advokat Nils Larsson.

Kommersiella hyresavtal skrivs ofta med utgångspunkt i förtryckta blanketter, men olika förutsättningar kräver olika lösningar. Nils Larsson går därför igenom de möjligheter som finns att skriva och anpassa avtalsklausuler anpassade till en specifik situation.

Olika situationer och olika typer av hyresobjekt kan även de föranleda speciella lösningar. Sådana alternativa lösningar diskuteras och redovisas under kursen, bland annat i fråga om skick, skada och underhåll.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Hur avtalsreglerar man på ett effektivt sätt parternas ansvar för lokalens skick vid tillträdet, under hyrestiden och vid avtalets upphörande?
 • Hur skriver man bakgrund för att förbättra bevisningen i framtida intressekonflikter mellan parterna och för att säkerställa att det inte uppstår konkurrens hyresgäster emellan?
 • Hur kan underhållsskyldighet regleras på ett praktiskt, och ur bevissynpunkt, fungerande sätt?
 • Hur kan hyresgästens ansvar för skada på lokalen regleras?
 • Vad är särskilt att tänka på vid en så kallad andrahandsupplåtelse?
 • Hur reglerar man upplåtelsens ändamål för att uppnå avsedd ansvarsfördelning och ett effektivt nyttjande?
 • Hur beskrivs objektet/lokalen samt gemensamma ytor?
 • Kan man ha optioner på tillkommande yta eller med rätt att få avstå yta?
 • Hur kopplar man hyresavtal till andra avtal mellan parterna?

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och andra som arbetar med frågor om upplåtelser av fastighet eller fastighetstransaktioner

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  - Parterna i avtalet. Ändringsavtalsavtal. Underupplåtelse och upplåtelse av hus uppförd med stöd av tomträtt eller arrende.
  - Om överlåtelse och underupplåtelse
  - Om hyresavtalets koppling till annat avtal mellan parterna

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  - Om objektet, gemensamma ytor, option på nya ytor eller d:o att få avstå ytor
  - Om ändamålet, om bakgrund, om beaktande av konkurrerande verksamhet inom fastigheten

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  - Om skick vid tillträdet, under hyrestiden samt vid hyresförhållandets upphörande
  - Om ansvar för skada på lokalen
  - Om underhåll av lokalen

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  - Avtalsklausuler om avtalets giltighet är inte gångbara sedan avtalet trätt i kraft
  - Om säkerhet
  - Om avstående från besittningsskydd
  - Om uppskov

 • 16.00

  Kursen avslutas