Lokalhyresjuridik är ett ständigt aktuellt område och du som arbetar med förvaltning av kommersiella lokaler vinner på att hålla dig uppdaterad om den senaste tidens utveckling.

Den här kursen ger dig en bred kunskap om ett antal vanligt förekommande frågor med koppling till lokalhyra. Dagen vänder sig främst till dig som arbetar med lokaluthyrning. Vi tar upp de viktigaste reglerna i lokalhyreslagstiftningen och hur du ska arbeta för att undvika de vanligaste misstagen. Föreläsningar varvas med teori och diskussioner. Utbildningen behandlar vanliga typfall och exempel och visar vad som gäller enligt hyreslagen.

Du får grundläggande kunskaper om bland annat hyresgästens rättigheter och skyldigheter samt hyresavtalets tecknande och upphörande. Vi behandlar även processen i hyresnämnden. Gränsdragningen mellan bostäder och lokaler är något som också tas upp under kursdagen. Vi kommer att gå igenom viktiga rättsfall inom området.

Som deltagare får du kunskap om vad som är aktuellt idag inom lokalhyresrätten samt praxis i olika frågor, bland annat:

 • Grundläggande begrepp
 • Uppsägning – delgivning
 • Medling i hyresnämnd
 • Överlåtelse och användning
 • Indirekt besittningsskydd
 • Senaste utvecklingen i praxis

Målgrupp

Baskursen i lokalhyresjuridik passar dig som arbetar med eller berörs av kommersiell hyresrätt inom både privat och kommunägd verksamhet – fastighetsbolag, bostadsbolag, fastighetsförvaltare, mäklare, uthyrningsföretag och andra aktörer inom området.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Del 1
  Grundläggande begrepp
  Del 2
  Uppsägning av lokalhyresavtal och delgivning av uppsägning – fällor och fel.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Del 1
  Överlåtelse av hyresrätten.
  Del 2
  Ändring av ändamålet med uthyrningen.
  Vissa frågor om förverkande.
  Återställande av lokal vid avflyttning.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Skadestånd vid indirekt besittningsskydd. Bestämmande av marknadshyra.
  Uppskov med avflyttning.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Senaste utvecklingen i praxis.
  Användande av standardformulär.