Lönekartläggning är obligatoriskt för alla arbetsgivare och Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn. Kursens mål är att öka din trygghet i ditt arbete med lönekartläggning.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Individuell lön v/s lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Diskrimineringslagen i korthet
  • Kartläggning av lönepolitik och praxis
  • Definition av lika arbete
  • Faktorplan och arbetsvärdering
  • Analys av löneskillnader utifrån lönepolicy och praxis
  • Krav på dokumentation

Målgrupp:

HR-chefer, HR-specialister, fackligt förtroendevalda och chefer som är ansvariga för att genomföra lönekartläggning. E-kursen vänder sig till både erfarna och oerfarna.

Syfte/mål med utbildningen:

Som deltagare kommer du att få en inblick i de viktigaste frågorna att hålla koll på inom ramen för arbetet med lönekartläggning.

E-kursen livesändes som webbinarie den 17 maj klockan 11:00-12:00. E-kursen finns tillgänglig t.o.m. 2021-12-31. 

Den 14 september har du även chans att gå vår heldagskurs i samma ämne,  Lönekartläggning.  Heldagskursen ger dig ökad praktisk kunskap om lönekartläggning som du sedan ska kunna omsätta i praktisk handling på din arbetsplats.