Vad innebär individuell lön i praktiken och hur ska den individuella lönesättningen kombineras med lika lön för likvärdigt arbete?

Individuell lön är ett av arbetsgivarens styrmedel och därför gäller det att styra mot rätt mål. Individuell lönesättning ska premiera ökad måluppfyllelse och därför är det också av yttersta vikt att lönekriterier inte förväxlas med arbetsrättsliga grundkrav. För att säkerställa jämställd lönesättning är det viktigt att fokus hela tiden riktas mot hela lönen och inte som tidigare enbart mot lönehöjningen.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Lön som styrmedel.
 • Resultat – inte prestation.
 • Resultat – inte personliga egenskaper eller förmåga.
 • Diskrimineringslagstiftningen och lönekriterier.
 • Lönens beståndsdelar (vad, marknad, hur).
 • Grundkrav i anställningen – kriterier att undvika.
 • Lönesamtal är ingen förhandling.

Målgrupp:

Chefer med personalansvar, HR-chefer, förhandlingschefer, HR-konsulter.

Syfte med utbildningen:

 • Trygghet och tydlighet i lönesättning.
 • Skillnad mellan lönekriterier och arbetsrättsliga grundkrav.
 • Mod att styra med lön.
 • Fokus på hel lön i stället för lönehöjning.

Den här e-kursen är baserad på webbinariet som genomfördes 8 mars och som var väldigt uppskattat. Finns nu tillgänglig i form av en timmes lång e-kurs för dig som missade att ta del av livesändningen. 

Denna E-kurs har du tillgång till året ut.

I höst har du även chansen att gå vår heldagskurs på samma ämne, Lönesättning, lönesamtal och lönebildning. En kurs för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

Många organisationer har haft uppskjutna lönerevisioner och väljer nu att genomföra lönesamtal. Vi erbjuder två varianter som hjälper dig med lönearbetet. En kortare e-kurs som du kan se hur många gånger du vill året ut samt en heldagskurs den 16 november.