Kursens mål är att stärka deltagarna i rollen som arbetsgivare. Kursen ger operativ kunskap om lönesättning och lönesamtal. Kursen består av föreläsningar, diskussion och case.

Under kursdagen behandlas:

 • Lön som styrmedel
 • Lön som motivationsfaktor
 • Rättsliga utgångspunkter
 • Lönesättning v/s diskrimineringslagen
 • Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
 • Lönekriterierna betydelse
 • Operativ lönesättning v/s strategisk lönesättning
 • Lönesättning och grundkrav i anställningen
 • Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
 • Lön och andra anställningsförmåner
 • Dialog om lön, inte förhandling
 • Dialog om lön, inte monolog
 • Lönesamtal och medarbetarsamtal
 • Förberedelse inför ett samtal
 • Att genomföra ett samtal
 • Efterarbete
 • Praktisk lönesättning

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Lön som styrmedel
  Lön som motivationsfaktor
  Rättsliga utgångspunkter
  Lönesättning v/s diskrimineringslagen

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
  Lönekriterierna betydelse
  Operativ lönesättning v/s strategisk lönesättning
  Lönesättning och grundkrav i anställningen

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Praktisk lönesättning

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
  Lön och andra anställningsförmåner
  Dialog om lön, inte förhandling
  Dialog om lön, inte monolog
  Lönesamtal och medarbetarsamtal
  Förberedelse inför ett samtal
  Att genomföra ett samtal
  Efterarbete

 • 16.00

  Kursdagen avslutas