Detta är kursen som ger dig utökad kunskap om hur du som chef kan använda lönen som styrmedel och motivationsfaktor för dina medarbetare. Föreläsare Georg Frick kommer utifrån rättsliga utgångspunkter att behandla lönesättning och lönesamtal.

Användning av lön kan vara ett effektivt styrmedel för chefer. Används det rätt kan det vara en mycket stark motivator innebärande att det kan skapa en drivkraft hos anställda att prestera mer. Likväl kan det fungera tvärtom vilket gör att det ställer krav på chefer att ha rätt kunskap för att kunna använda lön som ett strategiskt verktyg.

Kursens mål är att stärka deltagarna i rollen som arbetsgivare. Kursen ger operativ kunskap om lönesättning och lönesamtal. Kursen består av föreläsningar, diskussion och case.

I dag tillämpar många organisationer individuell lönesättning. Det utgår från att varje medarbetares arbetsresultat bedöms utifrån sin individuella måluppfyllelse. Detta ställer höga krav på chefen, han eller hon ska vara insatt i lönekriterier och olika avtalsformer, ställa upp riktlinjer för lönesättning och genomföra själva lönesamtalet. För att stärka dig i din roll som chef kommer vi därför att titta på lönesättning och lönesamtal utifrån en hel del betydelsefulla aspekter – för att ge dig kunskap och verktyg för att optimera ditt praktiska lönearbete.

Under denna praktisk inriktade kurs får du kunskap om bland annat:

 • Lön som styrmedel
 • Lön som motivationsfaktor
 • Rättsliga utgångspunkter
 • Lönesättning v/s diskrimineringslagen
 • Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
 • Lönekriterierna betydelse
 • Operativ lönesättning v/s strategisk lönesättning
 • Lönesättning och grundkrav i anställningen
 • Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
 • Lön och andra anställningsförmåner
 • Dialog om lön, inte förhandling
 • Dialog om lön, inte monolog
 • Lönesamtal och medarbetarsamtal
 • Förberedelse inför ett samtal
 • Att genomföra ett samtal
 • Efterarbete
 • Praktisk lönesättning

MÅLGRUPP

Chefer med personalansvar som tillämpar individuell lönesättning. Även HR-chefer och HR-specialister har stor behållning av kursen.

I kursen ingår böckerna; Lönesamtal – handbok för chefer samt Aktiv lönepolitik – från ord till handling.

Föreläsare Georg Frick om kursen

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Lön som styrmedel
  Lön som motivationsfaktor
  Rättsliga utgångspunkter
  Lönesättning v/s diskrimineringslagen

 • 10.15 – 11.45

  Pass II
  Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
  Lönekriterierna betydelse
  Operativ lönesättning v/s strategisk lönesättning
  Lönesättning och grundkrav i anställningen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Praktisk lönesättning

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
  Lön och andra anställningsförmåner
  Dialog om lön, inte förhandling
  Dialog om lön, inte monolog
  Lönesamtal och medarbetarsamtal
  Förberedelse inför ett samtal
  Att genomföra ett samtal
  Efterarbete

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har hög kvalitet och välarrangerade utbildningar.

Personalchef, Orkla Foods AB

BG Institute är serviceminded, tillmötesgående och proffsiga!

Personalchef, Ambea Sverige AB