Detta är kursen som ger dig utökad kunskap om hur du som chef kan använda lönen som styrmedel och motivationsfaktor för dina medarbetare. Föreläsare Georg Frick kommer utifrån rättsliga utgångspunkter att behandla lönebildning, lönesättning och lönesamtal.

Kurstillfället den 16 november 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

I dag tillämpar många organisationer individuell lönesättning. Då utgår lönesättningen från varje medarbetares arbetsresultat med utgångspunkt i den individuella måluppfyllelsen. Detta ställer höga krav på chefen, han eller hon ska vara insatt i lönekriterier och olika avtalsformer, ställa upp riktlinjer för lönesättning och genomföra själva lönesamtalet.

Lönen som sådan kan vara ett effektivt styrmedel för chefer. Används det rätt kan det vara en stark motivator som skapar drivkraft hos anställda att prestera mer. Likväl kan den fungera tvärtom.

För att stärka dig i din roll som chef kommer denna kurs ge dig verktyg för att ta dig an dessa frågor för att optimera det praktiska lönearbetet. Genom att ha rätt kunskap kan lönesättningen bli ett strategiskt verktyg. Detta kräver även en medveten strategi om hur organisationen ska arbeta med lönebildning.

Kursens mål är att stärka deltagarna i rollen som arbetsgivare. Kursen ger operativ kunskap om lönesättning och lönesamtal. Kursen består av föreläsningar, diskussion och case.

Under denna praktisk inriktade kurs får du kunskap om bland annat:

 • Lön som styrmedel
 • Lön som motivationsfaktor
 • Rättsliga utgångspunkter
 • Lönesättning v/s diskrimineringslagen
 • Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
 • Lönekriterierna betydelse
 • Operativ lönesättning v/s strategisk lönesättning
 • Lönesättning och grundkrav i anställningen
 • Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
 • Lön och andra anställningsförmåner
 • Dialog om lön, inte förhandling
 • Dialog om lön, inte monolog
 • Lönesamtal och medarbetarsamtal
 • Förberedelse inför ett samtal
 • Att genomföra ett samtal
 • Efterarbete
 • Praktisk lönesättning

MÅLGRUPP:

Chefer med personalansvar som tillämpar individuell lönesättning. Även HR-chefer och HR-specialister har stor behållning av kursen.

Kursdokumentation:

Mycket kortfattade specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Lönesamtal: handbok för chefer av Georg Frick, som inte ingår i kursavgiften. Du beställer enklast boken via Frick Publishing eller Adlibris.

Föreläsare Georg Frick om kursen

 

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Lön som styrmedel
  Lön som motivationsfaktor
  Rättsliga utgångspunkter
  Lönesättning v/s diskrimineringslagen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
  Lönekriterierna betydelse
  Operativ lönesättning v/s strategisk lönesättning
  Lönesättning och grundkrav i anställningen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Praktisk lönesättning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
  Lön och andra anställningsförmåner
  Dialog om lön, inte förhandling
  Dialog om lön, inte monolog
  Lönesamtal och medarbetarsamtal
  Förberedelse inför ett samtal
  Att genomföra ett samtal
  Efterarbete

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har hög kvalitet och välarrangerade utbildningar.

Personalchef, Orkla Foods AB

BG Institute är serviceminded, tillmötesgående och proffsiga!

Personalchef, Ambea Sverige AB