Våren 2014 antogs tre nya direktiv för offentlig upphandling. Dessa direktiv införlivas nu i svensk lag för att sedan träda i kraft i lag, en ny LOU. Flera av de nya bestämmelserna i nya LOU kommer ha betydelse för vad leverantörer behöver tänka på vid deltagande i offentliga upphandlingar och utförande av upphandlande avtal.

De nya bestämmelserna syftar främst till att förenkla offentliga upphandlingar och kodifiera rättspraxis från EU-domstolen. Som en följd av detta införs till exempel ökade möjligheter att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog samt att byta leverantör inom ett upphandlat avtal. Det införs även nya grunder för att utesluta leverantörer ur upphandlingar och utökade möjligheter att låta anbudsgivare ändra och komplettera anbud i efterhand.

Direktiven som skulle ha införlivats i svensk lag under april 2016 har  blivit försenade. Upphandlingsmyndigheten har varnat för att den svenska lagen under mellantiden kan strida mot EU-rätten. Föreläsarna kommer i anledning av detta även att ge dig praktiskt viktig kunskap om vad som gäller under mellantiden tills de nya lagändringarna är införlivade i svensk lag. Regeringen har som mål att de nya lagarna ska träda i kraft senast den 1 januari 2017.

Flera av de nya bestämmelserna i LOU kommer att ha betydelse för vad leverantörer behöver tänka på vid deltagande i offentliga upphandlingar och utförande av upphandlande avtal. Denna utbildning ger en gedigen genomgång av de viktigaste nyheterna i LOU, kopplat till konkreta exempel och tips på hur du undviker vanliga misstag.

Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussioner löpande under dagen.

Under dagen får du som deltagare bland annat kunskap om:

 • De viktigaste nyheterna i LOU
 • Hur dessa nyheter kommer påverka leverantörer i praktiken
 • Tips på vad som är bra att tänka på med anledning av nya LOU
 • Vad gäller under mellantiden tills de nya lagändringarna är införlivade i svensk lag?

 

Målgrupp:

Kursen riktar sig till bolagsjurister, upphandlare, inköpschefer och andra som regelbundet deltar i offentliga upphandlingar. Kursen riktar sig främst till dig med vissa grundläggande förkunskaper avseende LOU, men det är inget krav för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Introduktion till det nya regelverket – bakgrund, ett urval av viktiga nyheter i korthet såsom nya upphandlingsförfaranden

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Ändringar och tillägg i anbud
  Nya obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Ramavtal
  Ändring av avtal under avtalstiden

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Möjlighet att dela upp tilldelning av kontrakt i delar
  Överprövningsutredningen i korthet

 • 16.00

  Kursen avslutas