Välkommen till ett nytt webbinarium under ledning av advokaterna Ann Garmland och Johanna Hellström från Foyen. Under webbinariet kommer föreläsarna lägga fokus på det senaste rättsläget inom LUF.

Högaktuella frågor inom upphandlingsrätten analyseras och diskuteras av advokaterna Ann Garmland och Johanna Hellström. Under 90 minuter går Ann och Johanna igenom de senaste avgörandena från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som berör försörjningssektorn. Särskilt fokus kommer att läggas vid ramavtal och hur kammarrätterna under det senaste året hanterat kravet på angivande av takvolymer i kölvattnet av EU-domstolens dom Coopservice C-216/17. Under webbinariet kommer även Svea hovrätts dom av den 22 juni 2020 i mål T 8524-19 analyseras och diskuteras i fråga om upphandlande enheter är tvungna att avropa från sina ramavtal eller inte – en fråga som nära tangerar frågan om takvolymer.

Som deltagare får du kunskap om bland annat:

  • Nedslag i senaste rättspraxis inom LUF
  • Hur domstolarna bedömt angivande av takvolymer
  • Exklusivitet i ramavtal
  • Utkast till lagrådsremiss – En effektivare överprövning av  offentliga upphandlingar.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till alla som kommer i kontakt med upphandling inom försörjningssektorn.

Webbinariet genomförs den 4 maj klockan 09:00-10:30. Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.