Tvångsvård av missbrukare och psykiskt sjuka personer medför frihetsberövande och andra tvångsmedel, vilket innebär allvarliga ingrepp i den personliga integriteten.

Central lagstiftning är lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vid tillämpning av dessa lagar, ställs praktiserande jurister inför svåra avvägningar och kritiska bedömningar, som förutsätter god kunskap om lagstiftning och processföring. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna de bästa förutsättningarna att företräda sina klienter i dessa ärenden.

Då de flesta praktiker som arbetar med LVM, LPT och LRV även arbetar med LVU rekommenderar vi dig att även gå kursen ” LVU – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring”.

Föreläsaren, Johan Kallus, har tagit fram ett unikt koncept med samma upplägg på båda kursdagar där du som deltagare kan välja att delta under en eller båda kursdagarna.

Kursdagarna innehåller genomgång av regelverket och gällande praxis. Vidare läggs fokus på praktisk ärendehantering och processföring. Övningsexempel används för att konkretisera lagens tillämpning.

Målet med kursen är att göra praktiserande jurister säkrare och skickligare i sin yrkesroll.

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till jurister och advokater vid advokat- och juristbyrå, men även till andra domstolsaktörer inom aktuella rättsområden. Kursdeltagarna kan ha varierande erfarenhet i rollen som offentligt biträde, ställföreträdare eller processförare i ärenden om LVM, LPT och LRV.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.