Tvångsvård av barn och unga kan innebära frihetsberövande och andra tvångsmedel, vilket medför allvarliga ingrepp i den personliga integriteten, även för vårdnadshavare.

Central lagstiftning är lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid tillämpning av LVU, ställs praktiserande jurister inför svåra avvägningar och kritiska bedömningar, som förutsätter god kunskap om lagstiftning och processföring. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna de bästa förutsättningarna att företräda sina klienter i dessa ärenden.

Då de flesta praktiker som arbetar med LVU även arbetar med LVM, LPT och LRV, rekommenderar vi dig att även gå kursen ”LVM, LPT & LRV – en genomgång av lagstiftning, rättspraxis och praktisk processföring”.

Föreläsaren, Johan Kallus, har tagit fram ett unikt koncept med samma upplägg på båda kursdagar där du som deltagare kan välja att delta under en eller båda kursdagarna.

Kursdagarna innehåller genomgång av regelverket och gällande praxis. Vidare läggs fokus på praktisk ärendehantering och processföring. Övningsexempel används för att konkretisera lagens tillämpning.

Målet med kursen är att göra praktiserande jurister säkrare och skickligare i sin yrkesroll.  Du kan välja att delta under en eller båda kursdagarna.

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till jurister och advokater vid advokat- och juristbyrå, men även till andra domstolsaktörer inom aktuella rättsområden. Kursdeltagarna kan ha varierande erfarenhet i rollen som offentligt biträde, ställföreträdare eller processförare i ärenden om LVU.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.