Ägarna till bolag och näringsverksamhet behöver och får återkommande rådgivning av affärsjurister, skattejurister och revisorer i samband med ägarförändringar, andra omstruktureringar och skatteplanering. På grund av den ökade specialiseringen är det svårt för rådgivaren att hålla sig uppdaterad även vad avser de familjerättsliga konsekvenserna av transaktionerna eller av de upprättade avtalen.


Livesändning – Kurstillfället den 1 juni kommer enbart att livesändas. Kurstillfället den 22 oktober 2021 och 16 mars 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

På motsvarande sätt är det svårt för den familjerättsliga rådgivaren att hålla sig kunnig om de mer affärs- och skatterättsliga övervägandena som måste göras. För att ge bra råd, måste man dock ha tillräckliga kunskaper för att veta att fel kan uppstå.

BG Institute har under flera år haft ett samarbete med advokat Fredric Renström och professor Christina Ramberg med mycket uppskattade kurser. De medverkar också var och en för sig i Blendow Lexnovas Expertnyheter, och det är tack vare deras möte och samverkan i specialavsnittet ”Aktieägaravtal och bodelning – vad händer när advokater skiljer sig” som idén väcktes att i en specialkurs penetrera de stora problemställningar som finns för rådgivarna i nedan – och ovanstående frågor.  Önskemål om ytterligare kurser inom området har också i övrigt framförts varför denna kurs är tagits fram, varvid dessa båda föreläsare har förts samman för att gemensamt, med sina olika bakgrunder, ta sig an frågeställningarna.

Vi vänder oss till både affärsjurister och familjerättsjuristerna då bägge rådgivargrupperna måste lära sig att beakta dessa frågeställningar, men givetvis också till revisorer som genomför bland annat generationsskiften.

Kursen är mycket praktiskt inriktad och syftar till att ge dig som rådgivare konkreta lösningar och verktyg till att förstärka affärsrelationen med din klient och därmed skapa ett bättre affärsklimat.

Som deltagare får du bl.a. kunskap om:

 • Familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen
 • Äktenskapsförord och aktieägaravtal
 • Aktieägaravtal och bodelning
 • Bodelning när en make är bunden av aktieägaravtal – hur påverkat avtalet bodelningen och hur kan avtalet formuleras för att få avsedd verkan? Eller går det överhuvudtaget?
 • Bodelning när tillgångar är ”försvunna” eller ”icke-existerande” eller felvärderade
 • Aktieägaravtalets rättsliga verkningar i förhållande till dödsbo och arvingar
 • Obehörig vinst och ”gratisarbete” i makes/sambos bolag
 • Hävning/skadestånd av bodelningsavtal vid felvärderade tillgångar
 • Fullmakt när huvudmannen dör
 • Familjerättsliga överväganden vid benefika överlåtelser av näringsfastigheter och FåAB.
 • Öppen eller dold samäganderätt? Kan till exempel dold samäganderätt göras gällande i förhållande till aktieägande i ett FÅAB?
 • Hur behandlas företagsförmögenhet vid bodelningar?
 • Ägarskifte vid dödsfall. Hur påverkar aktieägaravtalen och vad bör man tänka på vid upprättandet av dessa?
 • Vad bör beaktas vid utformningen av ett testamente för en bolagsman.

Målgrupp:

Affärsjurister, familjerättsjurister samt revisorer

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.