Ägarna till bolag och näringsverksamhet behöver och får återkommande rådgivning av affärsjurister, skattejurister och revisorer i samband med ägarförändringar, andra omstruktureringar och skatteplanering.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,54 av 5,0 ⭐


På grund av den ökade specialiseringen är det svårt för rådgivaren att hålla sig uppdaterad även vad avser de familjerättsliga konsekvenserna av transaktionerna eller av de upprättade avtalen.

På motsvarande sätt är det svårt för den familjerättsliga rådgivaren att hålla sig kunnig om de mer affärs- och skatterättsliga övervägandena som måste göras. För att ge bra råd, måste man dock ha tillräckliga kunskaper för att veta att fel kan uppstå.

BG Institute har under flera år haft ett samarbete med advokat Fredric Renström och professor Christina Ramberg med mycket uppskattade kurser. De medverkar också var och en för sig i Blendow Lexnovas Expertnyheter, och det är tack vare deras möte och samverkan i specialavsnittet ”Aktieägaravtal och bodelning – vad händer när advokater skiljer sig” som idén väcktes att i en specialkurs penetrera de stora problemställningar som finns för rådgivarna i nedan – och ovanstående frågor.  Önskemål om ytterligare kurser inom området har också i övrigt framförts varför denna kurs är tagits fram, varvid dessa båda föreläsare har förts samman för att gemensamt, med sina olika bakgrunder, ta sig an frågeställningarna.

Vi vänder oss till både affärsjurister och familjerättsjuristerna då bägge rådgivargrupperna måste lära sig att beakta dessa frågeställningar, men givetvis också till revisorer som genomför bland annat generationsskiften.

Kursen är mycket praktiskt inriktad och syftar till att ge dig som rådgivare konkreta lösningar och verktyg till att förstärka affärsrelationen med din klient och därmed skapa ett bättre affärsklimat.

Som deltagare får du bl.a. kunskap om

 • Familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen
 • Äktenskapsförord och aktieägaravtal
 • Aktieägaravtal och bodelning
 • Bodelning när en make är bunden av aktieägaravtal – hur påverkat avtalet bodelningen och hur kan avtalet formuleras för att få avsedd verkan? Eller går det överhuvudtaget?
 • Bodelning när tillgångar är ”försvunna” eller ”icke-existerande” eller felvärderade
 • Aktieägaravtalets rättsliga verkningar i förhållande till dödsbo och arvingar
 • Obehörig vinst och ”gratisarbete” i makes/sambos bolag
 • Hävning/skadestånd av bodelningsavtal vid felvärderade tillgångar
 • Fullmakt när huvudmannen dör
 • Familjerättsliga överväganden vid benefika överlåtelser av näringsfastigheter och FåAB.
 • Öppen eller dold samäganderätt? Kan till exempel dold samäganderätt göras gällande i förhållande till aktieägande i ett FÅAB?
 • Hur behandlas företagsförmögenhet vid bodelningar?
 • Ägarskifte vid dödsfall. Hur påverkar aktieägaravtalen och vad bör man tänka på vid upprättandet av dessa?
 • Vad bör beaktas vid utformningen av ett testamente för en bolagsman.

Målgrupp

Affärsjurister, familjerättsjurister samt revisorer

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 27 oktober 2022 och 26 maj 2023 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Fredric Renström
Advokat
Läs mer