Kursen ger deltagare en ordentlig genomgång av de utmaningar och frågor som uppkommer i rollen som målsägandebiträde.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark och Nina Löwenhielm har genom åren suttit på båda sidor om processandet, som åklagare, advokat och domare. Med sin breda erfarenhet inom straff- och processrätt kommer de att att ge kursdeltagare kunskap och metoder för att hantera en rad av de problem man stöter på i rollen som målsägandebiträde.

Kursen innehåller  flera praktiska exempel och som deltagare får du mer kunskap om:

 • Den rättsliga regleringen angående målsägandebiträden
 • Uppdragets omfattning
 • Målsägandens och andras rättigheter och skyldigheter under förundersökningen och efter, om förundersökningen läggs ner
 • Vilken betydelse utsagor lämnade under förundersökningen kan ha under rättegången
 • Den rättsliga regleringen angående enskilt anspråk i anledning av brott
 • Skadeståndsanspråkets utformning och de olika ersättningsposterna
 • Skäl för medhörning, stängda dörrar m.m.
 • Huvudförhandlingens genomförande, sakframställning, förhör och plädering
 • Frågor om överklagande eller om-/överprövning
 • Processen i hovrätten
 • Ersättningsfrågor efter huvudförhandlingen, såsom indrivning av skadestånd, solidariskt skadeståndsansvar samt skillnaden mellan skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning
 • Hantering av media

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till jurister och advokater som arbetar som målsägandebiträde, men även andra yrkeskategorier som behöver kunskap om rollen som målsägandebiträde såsom poliser, journalister, personal vid kvinnojourer/skyddade boenden och socialtjänsten.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Den rättsliga regleringen angående målsägandebiträden, uppdragets omfattning, inledande åtgärder såsom första mötet och polisförhör samt vilka rättigheter en målsägande har under förundersökningen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Den rättsliga regleringen angående enskilt anspråk, skadeståndsanspråkets utformning och de enskilda ersättningsposterna, förberedelser inför huvudförhandlingen och huvudförhandlingens genomförande

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Avslutande åtgärder, överklagande, om/överprövning, processen i hovrätten, ersättningsfrågor såsom indrivning av skadestånd m.m.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Hantering av media, praktiska exempel samt föreläsarnas erfarenheter som åklagare och domare

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB