Kommunen som fastighetsutvecklare är unik. Inte bara för att de som kommun har bra räntevillkor och kan genom strategisk markförvaltning köpa råmark i tidigt skede och sälja med byggrätter, utan för att de har planmonopolet och även kan styra över tidplanen för utbyggnad. Kommunen är däremot även en myndighet vilket gör att handlingsfriheten är begränsad.

I denna kurs kommer du som arbetar med markanvisningar lära dig best practice och få reda på hur det du – och dina kollegor – gör påverkar slutresultatet men även kommunens möjliga intäkter samtidigt får du en inblick i hur byggaktörer bör tänka.

Som byggaktör får du reda på vad du bör/får göra men också hur du bör agera om en kommun går ”över gränsen” och sätter upp en önskelista som i teorin inte är möjlig, men är den det i praktiken?

På kursen möter du Camilla Backman, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi inom byggrätter med stor tidigare erfarenhet av markanvisningar inifrån kommunala korridorer. Du möter även Olle Nordberg, Civilingenjör Samhällsbyggnad med tidigare erfarenhet som högskolelärare inom Bygg- och miljörätt men även han med erfarenhet inifrån kommunala korridorer.

Kursen innehåller fyra perspektiv – lagstiftningen, kommunen, byggaktören och byggrättsvärdet.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad får kommunen ställa för krav vid markanvisningar?
  • Vad behöver du tänka på i en svajig marknad när kalkylen är svår att få ihop, eller som kommun när byggaktörer inte byggstartar?
  • I vilket skede markanvisning bör ske i olika situationer?
  • Hur kommunens val påverkar slutresultatet och kommunens möjliga intäkter?
  • Hur ska en byggaktör tänka vid ”budgivning” på en markanvisning?

Målgrupp

  • Byggaktörer/fastighetsutvecklare
  • Exploateringsingenjörer/Kommun
  • Politiker/Kommun
  • Planarkitekter/Kommun
  • Konsulter exploatering

Syfte med utbildningen

Som kursdeltagare på den här kursen kommer du få med dig kunskaper i vad en kommun får ställa för krav i markanvisningar, när markanvisning bör ske i tiden, hur kommunens val i utformning av markanvisning påverkar kommunens intäkter och vilka för- och nackdelar det finns med markanvisning i olika skeden.

Med de olika faktorer i markanvisningar som påverkar värdet, vilka vågar vi ta hänsyn till för att sätta ett rimligt pris i anbudet, investeringsstöd, egen kalkylränta, riskfaktorer marknadens utveckling, byggkostnader, tekniska särkrav? Vad gör vi om en kommun går utanför ramarna?

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Markanvisning – lagstiftning och möjligheter. Vad får en kommun göra? Tekniska särkrav, myndighetsutövning?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Vad påverkar köpeskillingen?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

När i tiden bör markanvisningar ske och varför? Hur påverkas slutresultatet? Vilka krav bör ställas/inte ställas? Hur kan en kommun på effektivast sätt sänka byggrättsvärdet framåt? Hur säkerställs en rättssäker anbudsöppning och utvärdering?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fortsättning, När i tiden bör markanvisningar ske och varför? Vilka faktorer bör vi ta hänsyn till när vi räknar på vårt anbud. Statliga investeringsstöd, Kommunens rykte, tidigare erfarenhet av markanvisningar i den kommunen? Avslutande diskussion med frågor

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 11 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Camilla Backman
Civilingenjör
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Olle Nordberg
Områdesansvarig stadsutvecklare
Läs mer