För att kunna bruka åkermark och skogsmark eller använda mark för bebyggelse krävs att marken är väldränerad, vilket i många fall ställer krav på markavvattning – en vattenverksamhet som kräver tillstånd.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,53 av 5,0 ⭐


Markavvattning är enligt miljöbalken (MB) åtgärder som utförs för att avvattna mark, för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda ett område mot vatten. Syftet är att varaktigt öka eller behålla markens lämplighet att brukas eller bebyggas. Denna typ av vattenverksamhet kräver generellt sett tillstånd enligt MB 11 kap, vilket aktiverar miljöbalkens regler och processen blir omfattande. För just markavvattning finns dessutom särskilda regler att ta hänsyn till.

Markavvattningssamfälligheter är vanliga men ofta gamla och svåra att överblicka. Många är omedvetna om samfälligheten, som bara hanteras av Länsstyrelser och domstolar. Problem i avvattningen kan dock medföra översvämningar och skadeståndsansvar för delägarna i samfälligheten. I avgöranden har domstolarna att ta hänsyn både miljörätt och fastighetsrätt, vilket ofta ger nya frågeställningar och unika lösningar. Behovet av medvetenhet om problematiken är stort.

Kursen Markavvattning ger dig ökad kunskap om regelverket, när tillstånd och anmälan behövs, hur processen går till och vilka intressen som ska skyddas. Du får veta mer om markavvattningssamfälligheten som instans; hur den bildas, ändras och upphävs samt var samfälligheterna kan hittas. Vidare beskriver föreläsarna hur markavvattning och eventuella samfälligheter ska hanteras vid exploatering och utveckling av infrastruktur. Dessutom berörs praxis och eventuella tendenser inom området.

Markavvattning är en aktuell fråga av två skäl. För det första är det stort fokus just nu på miljökvalitetsnormerna (MKN), vad innebär betydande negativ påverkan i markavvattningssammanhang och vad innebär det för befintlig markavvattning? För det andra innebär klimatförändringarna en ökad aktualitet av marktvättningen, hur kan markavvattning vara en del av att minska effekterna av klimatförändringarna?

Kursen är uppbyggd på fyra block

  • Grundläggande frågor och problem
  • Tillstånd och tillståndsprocessen
  • Markavvattningssamfälligheter
  • Exploatering och infrastruktur

Som deltagare får du kunskap om

  • Regelverket kring markavvattning, nationella skillnader, när tillstånd krävs, hur det erhålls och vilka särskilda krav som ställs på en sökande
  • Vad en markavvattningssamfällighet innebär, hur den bildas, ändras och upphävs samt var den hittas
  • Hur markavvattning och samfälligheter hanteras i samband med exploatering, detaljplaner och utveckling av infrastruktur

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med markfrågor vid exempelvis byggbolag, bank, fastighetsmäkleri, skogsbolag eller lantmäteri, som är exploaterings- eller planansvarig vid kommun eller inom övrig offentlig sektor samt till dig som är advokat eller jurist och kommer i kontakt med området.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Grundläggande frågor och begrepp

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Tillstånd och tillståndsprocessen

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Markavvattningssamfälligheter

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Exploatering och infrastruktur

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 12 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats i kurslokalen för att delta.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Viktor Falkenström
Advokat
Läs mer