Nu presenterar vi vår praktiskt inriktade nyhetsdag om markjuridik – Markdagen 2019. Du får en överblick över den senaste utvecklingen inom markjuridiken, ett område under stark förändring. Vi följer pågående utredningar och rapporterar om allt nytt.

Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Föreläsarna kommer att behandla frågor kring markupplåtelser, markåtkomst, planer och bestämmelser samt fastighetssamverkan.

Du får kunskap om bland annat:

– Ny praxis om servitut
– Säkerställande av ändamålet hyresrätter
– När kan man bygga på jordbruksmark och hur är hindren utformade?
– Praxis om liten avvikelse efter ändringar 2015
– Ny lagstiftning om reduktion av bygglovsavgifter och om startbesked
– Ledningsrätter i byggnader som snart ska rivas
– När kan gemensamhetsanläggningar ändras?

Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfälle för frågor och diskussion.


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.