Nu presenterar vi vår praktiskt inriktade nyhetsdag om markjuridik – Markdagen 2020. Du får en överblick över den senaste utvecklingen inom markjuridiken, ett område under stark förändring. Vi följer pågående utredningar och rapporterar om allt nytt.

Livesändning – kurstillfället den 1 april kommer endast att livesändas. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfälle för frågor och diskussion.

Under Markdagen 2020 kommer föreläsarna att gå igenom bland annat:

 • Vad är komplementbostadshus och vad är komplementbyggnader?
 • Egendomsskyddet i regeringsformen och båtnadsvillkoret i 5 kap 4 § fastighetsbildningslagen
 • Gränserna för möjligheten att överklaga grannens startbesked
 • Ersättning till lokalhyresgäster för gatuavstängningar
 • Ledningsrätts lokalisering inom detaljplan
 • Ersättning för förlust av strand som tas i anspråk som allmän plats

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som exempelvis hanterar markfrågor vid fastighetsägande bolag, arbetar inom området mark och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.