BG Institute lanserar en helt ny kurs inför hösten i maskinleveranser och industriell utrustning. Allt du som inköpare eller projektledare behöver veta när du ska välja standardavtal.

Under dagen kommer du som deltagare gå igenom vilka standardavtal som används typiskt sett vid leverans och montage av maskiner och annan industriell utrustning på den svenska marknaden. Frågeställningarna kommer bland annat att vara om det spelar någon roll vilket standardavtal som används och vilka frågor bör en säljare respektive köpare vara särskilt uppmärksam på?

Vidare får du som kursdeltagare ökad förståelse för de centrala delarna av ett inköpsavtal. Skillnaden mellan de vanligaste standardavtalen för maskinleveranser och annan industriell utrustning. Vilka bestämmelser du som inköpare bör fokusera på för att få till en ändring vidare hur man kan använda sig av anpassade ansvarsnivåer för att påverka inköpspriset samt vikten av att man följer upp avtalsinnehållet under/efter projekttiden.

Vår expert på området, advokat Christian Hybbinette har arbetat i ett stort antal projekt med fokus på maskinleveranser och annan industriell utrustning. Det har då rört sig om allt ifrån kompletta produktionslinjer till komplexa energianläggningar. I dessa upphandlingar har ett brett spektra av standardavtal utgjort grunden för de avtal som har reglerat leveranserna. Valet av standardavtal har dock ofta baserats mer på den enskilde inköparens kännedom om ett visst standardavtal än att just detta avtal varit särskilt lämpat för den aktuella affären. Traditionella standardavtal inom bygg- och installationsbranschen (exempelvis ABT 06) lämpar sig inte alltid för leverans och installation av maskiner och annan industriell utrustning. .

Kursen varvar teori med diskussion utifrån praktiska exempel.


MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till inköpare, projektledare samt andra som söker fördjupad praktisk kunskap om standardavtal som används typiskt sätt vid leverans och montage av maskiner och annan industriell utrustning på den svenska marknaden.

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass 1
  Allmänt om standardavtal
  - Hur blir ett standardavtal del av parternas avtal och hur anpassas det för den aktuella upphandlingen?
  - Kan man utgå ifrån att ett standardavtal är balanserat?

 • 10.15-11.45

  Pass 2
  Vanligaste standardavtalen för maskinleveranser och annan industriell utrustning
  - Utan montage (bl.a. NL 09 och Orgalime S 2012)
  - Med montage (bl.a. NLM 10, ABA 99, Orgalime SI 14)

 • 11.45-12.45

  Lunch (Ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Pass 3
  Nyckelfrågor och skillnader (utifrån praktiska exempel)
  - Leveransomfattning
  - Betalning och säkerheter
  - Leveranstid och försening
  - Fel
  - Följdskador

 • 14.30-16.00

  Pass 4
  - Tester och intrimning
  - Funktions- och prestandagarantier
  - Vanliga tvistefrågor
  - Avslutande diskussion och praktiska tips