Välkommen till en aktuell e-kurs om massflyktsdirektivet med Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Med anledning av kriget i Ukraina beslutade Europeiska rådet den 4 mars att aktivera det 20 år gamla ”Massflyktsdirektivet”. Det innebär att de personer som omfattas av rådets beslut har rätt till ett omedelbart och tillfälligt skydd inom EU (Danmark undantaget). Direktivet, som aldrig tidigare har tillämpats, har införlivats i kapitel 21 i utlänningslagen.

Under e-kursen går vi igenom vem som omfattas av beslutet, vad det innebär och hur bestämmelserna om tillfälligt skydd förhåller sig till övriga tillståndsgrunder i utlänningslagen. Dessutom tar vi upp hur processen ser ut för personer som omfattas av tillfälligt skydd och något om hur Migrationsverket tillämpar regelverket för denna grupp.


Carl Bexelius föreläser även på BG Institutes populära kurs Migrationsrättslig nyhetsdag som arrangeras den 12 december 2022.


Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad bestämmelsen om tillfälligt skydd enligt det s.k. Massflyktsdirektivet innebär
  • Förhållandet mellan tillfälligt skydd och andra tillståndsgrunder
  • Migrationsverkets tillämpning och påverkan på verksamheten

Syfte med utbildningen:

Genom e-kursen får du ökad kunskap och förståelse om regelverket, dess tillämpning och påverkan.

Målgrupp:

Juridiska ombud och andra intressenter i migrationsprocess.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i maj 2022 och är 90 minuter lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Carl Bexelius
Rättschef
Läs mer