Välkommen till kursen som tar fokus på MBL-förhandlingar och ger ett såväl rådgivar- som arbetsgivarperspektiv på fackliga förhandlingar. Som kursdeltagare får du svar på vanligt förekommande frågor kring förhandlingar, samt tips och råd om hur du bäst förhandlar i dessa situationer.

Denna praktiska kurs fokuserar på att ge tips och råd om hur du bäst förhandlar i fackliga förhandlingar. Föreläsarna Pia Wiséen Wernblom och Pia Nyblæus, är idag båda advokater vid ADN Law advokatbyrå där de arbetar med arbetsrätt. Föreläsarna har tidigare arbetat inom arbetsgivarorganisationer och kan därmed ge en bredare dimension gällande hur båda parter tänker eller bör agera i denna typ av förhandlingar.

Under dagen varvar kursen teori med praktikfall och det finns utrymme för diskussion och frågor.

Som deltagare får du kunskap om:

• Inledning, genomförande och avslut
• Ofta förekommande frågor kring förhandlingar
• Vilka är parter i kollektivavtalet och formalia
• Framgångsfaktorer och fallgropar
• MBL-information


Målgrupp:

Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som handlägger fackliga förhandlingar.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas