Under kursen får du mer kunskap om när, hur och varför man ska MBL-förhandla. Specifikt fokus ligger vid hur du tillämpar reglerna om förhandlingsrätt i praktiken och vilka metoder som är mest framgångsrika vid dessa förhandlingar.

Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar är av central betydelse på svensk arbetsmarknad. Grundreglerna finns i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), men det finns också en rad olika centrala och lokala kollektivavtal som styr hur och när medbestämmandeförhandlingar ska genomföras. Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar i arbetstagarorganisationerna och förhandlingsrätten tillkommer såväl arbetsgivare som arbetsgivarorganisation.

Målsättningen med kursen är att bli mer framgångsrik i MBL-förhandlingar och att lära sig undvika fallgroparna inom området. Specifikt kommer vi att omsätta reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket. Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå hur man bäst förhandlar MBL-frågor i praktiken.

Kursen innehåller djuplodande inslag avseende den juridiska kontexten och viktiga rättsfall m.m. om MBL-förhandlingar. Föreläsare, advokat Jonas Wiberg från DLA Piper.

Under dagen kommer vi bland annat att ta upp:

 • Varför och när ska du förhandla enligt MBL?
 • Vad är den juridiska innebörden av förhandlingsskyldigheten?
 • Finns det för- respektive nackdelar med MBL-förhandlingar?
 • Vad är skillnaden mellan tvisteförhandling och intresseförhandling?
 • Hur författar du en förhandlingsframställan?
 • När ska förhandlingsframställan skickas och vad ska den innehålla?
 • Hur går en förhandling till i praktiken?
 • Vad händer under och efter förhandlingen?
 • Hur lång tid tar en förhandling?
 • Kan man förhandla under sekretess?
 • Vilket förhandlingsresultat ska/kan/bör/får uppnås?
 • Vad ska protokollet innehålla?
 • När är förhandlingen avslutad?
 • Vad innebär en central förhandling?
 • Vad har Arbetsdomstolen slagit fast i praxis?

MÅLGRUPP

Kursen passar de som arbetar med MBL, så som bolagsjurister, advokater, HR-ansvariga, personalchefer samt ombudsmän som genomför MBL-förhandlingar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 11.45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas