Välkommen till en högaktuell dag med fokus på de senaste lagändringarna, pågående utredningarna samt såväl svensk som internationell praxis inom migrationsrätten under ledning av Carl Bexelius, tf rättschef Migrationsverket, och Amanda Chafira Onval, advokat. Dagen varvar teoretiska delar men praktisk fördjupning.

Livesändning – kurstillfället den 14 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Det migrationsrättsliga regelverket är stort och omfattande och kräver skicklighet i att kunna se och använda sig av detaljer i de olika typerna av ärenden. Tillståndsreglerna går att tillämpa inom samtliga migrationsrättsliga processer. Ett dött asylärende kan leda till ett beviljat uppehållstillstånd på grund av anknytning. En utvisning kan hindras genom att den enskilde blivit kär i en EU-medborgare och en asylsökande som arbetar kan beviljas ett uppehållstillstånd för arbete. Verkställighetshinder kommer också förklaras under kursen.

Syftet med nyhetsdagen är att du ska få en förbättrad överblick över hur regelverket på migrationsrättens område hänger ihop och en uppdatering av det senaste årets nationella och internationella praxis. Genomgången omfattar avgöranden från Migrationsöverdomstolen, EU-domstolen och EU- domstolen samt uppdaterad landpraxis avseende de största asylländerna.

Dagen ger dig som ombud en praktiskt inriktad uppdatering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom migrationsrätten. Under nyhetsdagen kommer Carl Bexelius ge en överblick på migrationsrättsområdet och lyfta upp delar som är särskilt relevanta från ett ombuds perspektiv och då även ta upp riktlinjer från Migrationsverket, UNHCR och EASO. Advokat Amanda Chafira Onval kommer att ha en genomgång för att du som jurist ska känna att du kan åta dig ett uppdrag och vara säker på det arbete du ska genomföra.

Som deltagare får du kunskap om:

 • En genomgång av hur det nuvarande migrationsrättsliga regelverket hänger ihop.
 • En uppdatering av de senaste årens lagändringar rörande förutsättningarna för uppehållstillstånd för asylsökande.
 • En överblick och genomgång av gällande nationell och internationell praxis och ställningstaganden rörande de vanligaste asylproducerande länderna.
 • Vad är familjeåterförening och hur går processen till.
 • Arbetstillstånd – från ansökan till beslut.
 • Vilka regler som gäller för EU/EES medborgare och deras familjemedlemmar.
 • Vad är ett verkställighetshinder och hur förhindras en utvisning.

Målgrupp:

Advokater och biträdande jurister som primärt vill arbeta med- eller i stor omfattning arbetar med migrationsrätt. Kursen riktar sig även till verksamma handläggare och andra yrkesgrupper där migrationsrätten är aktuellt.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Uppehållstillstånd för att bosätta sig med någon i Sverige.
  • Nya lagändringar och utredningar
  • Nya rättsfall
  • Metod och praktisk fördjupning

 • 10.30 – 12.00

  Pass II
  Uppehållstillstånd för arbete och spårbyten.
  • Nya lagändringar och utredningar
  • Nya rättsfall
  • Metod och praktisk fördjupning

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.15

  Pass III
  Rörlighetsdirektivet och uppehållsrätter för EU/EES medborgare.
  • Nya lagändringar och utredningar
  • Nya rättsfall
  • Metod och praktisk fördjupning

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Asyl. Hinder mot att verkställa en utvisning enligt 12 kap. 18 och 19 §§.
  • Nya lagändringar och utredningar
  • Nya rättsfall
  • Metod och praktisk fördjupning

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.