Kursen Miljöbalkens efterbehandlingsansvar innehåller en genomgång av rättsområdet med det ansvar och de begränsningar i ansvaret som gäller i dag. Kursen är uppdaterad med den senare utvecklingen inom såväl lagstiftningen som tillkommande nya rättsfall.

Livesändning – kurstillfället den 28 maj kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig på plats fysiskt för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

Frågan om ansvaret för föroreningar och förorenade fastigheter och var eller hos vem efterbehandlingsansvaret hamnar har under många år varit stående frågor inom miljörättens område. Länsstyrelserna har kommit fram till att det finns ca 80 000 förorenade områden i Sverige som är i behov av sanering. Kostnaderna för sanering blir ofta omfattande och ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare är en del av problemet.

Det rör sig då även ofta om historiska försyndelser, där kanske ingen går att ställas till svars. Någon måste dock hantera problemet, särskilt om det är attraktiv mark som kan användas till annat. Praxis inom området utvecklas ständigt och nya rättsfall tillkommer hela tiden, varför det är svårt att ha ett kontinuerligt grepp om rättsområdet.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Rättslig reglering
 • Hur aktualiseras ansvarsfrågan?
 • Ansvarets begränsning
 • Verksamhetsutövarens ansvar
 • Fastighetsägarens ansvar
 • Exploatörens ansvar
 • Konkurs
 • Fördelning av ansvar; regress och andra återkrav
 • Senare års praxis

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med miljörätt och vill hålla sig i framkant med efterbehandlingsansvaret.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas