Välkommen till kursen Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen under ledning av Björn Hellman och Jennifer Jarebro.

Livesändning – kurstillfället den 9 juni kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

Under kursen gås hela regelverket i 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen igenom i detalj. Bland annat talar vi om avgränsningssamråd, undersökningssamråd, liten miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för den specifika miljöbedömningen. Därtill läggs stort fokus på regelverket kring miljökvalitetsnormer för vatten, vilket regelmässigt är av stor vikt vid prövningar som innefattar krav på såväl strategiska som specifika miljöbedömningar.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Strategiska och specifika miljöbedömningar
 • Miljökvalitetsnormer och recipientutredningar
 • Miljöbedömningsförordningens särkrav på MKB och samråd
 • De olika sorternas samråd

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Den EU-rättsliga bakgrunden till regelverket (MKB- och SMB-direktiven)
  Miljöfarlig verksamhet
  Vattenverksamhet
  Tillstånds- eller anmälningsplikt?
  Ändring av verksamheter

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Utredningar inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen, med särskilt fokus på regelverket om miljökvalitetsnormer i allmänhet och för vatten i synnerhet

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Bestämmelserna i miljöbedömningsförordningen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.