En årligen återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med miljöfrågor och berörs av miljöjuridiken. Håll dig uppdaterad om viktiga nyheter och aktuella frågor.

Trots att det snart har gått 20 år sedan miljöbalken trädde i kraft sker det hela tiden förändringar av miljörätten både när det gäller lagstiftning och ny praxis. Inte minst det svenska EU-medlemskapet bidrar till förändringar, inte bara nya EU-regler utan också EU-kommissionens kritik av hur det svenska regelverket lever upp till Bryssels ambitioner ger återverkningar på svensk miljölagstiftning.

Detta är en nyhetsdag som tar upp det mest intressanta som hänt under året angående miljölagstiftning. Eftersom vi ännu inte vet vad som kommer att ske under 2019 så finns ingen fastslagen agenda, utan den utvecklas i takt med att det tillkommer lagstiftning, utredningar och rättsfall.

Under nyhetsdagen 2019 kommer följande att behandlas:

 • De från årsskiftet 2018/2019 nya reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten.
 • Ny praxis från MÖD gällande prövningen av gruvor.
 • De från årsskiftet 2018/2019 nya reglerna om omprövning av vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel och den nationella planen.
 • Detaljplaner enligt plan- och bygglagen och kraven på efterbehandling enligt 10 kap. miljöbalken.
 • Ny praxis från MÖD beträffande prövningen av artskydd.
 • Den avfallsrättsliga rättsutvecklingen (bl.a. avfall för konstruktionsändamål, vad som är avfall)

Föreläsare är Björn Hellman och Tomas Underskog. Björn Hellman och Tomas Underskog är advokater och verksamma på Advokatfirman Åberg & Co. De är specialiserade på bland annat miljörätt.

Målgrupp

Kursen passar dig som i ditt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och därigenom miljöbalkens specialföreskrifter – tekniska konsultbyråer, byggbranschen, branschorganisationer, kommuner och statliga myndigheter, länsstyrelser samt jurister som är verksamma inom området.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.