Välkommen till kursen som fokuserar på den juridik som reglerar ansvaret för tänkbara miljöproblem på fastigheter. Föreläsare är Daniel Eggertz, advokat och jägmästare med lång erfarenhet av miljörättsliga frågor.

Det finns många miljörättsliga fallgropar för ägare och förvaltare av näringsfastigheter. Det kan gälla ansvaret för förvaring av olika farliga ämnen, hantering av avfall eller ansvaret för föroreningar i mark, vatten eller byggnader. Ansvarsfrågan ställs på sin spets vid överlåtelser av fastigheter, men är även relevant under pågående drift.

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap om den juridik som reglerar ansvaret för tänkbara miljöproblem som kan uppstå på hyresfastigheter, industrifastigheter och andra näringsfastigheter. Deltagarna ska efter kursen kunna identifiera centrala miljörättsliga problem, känna sig säkrare vid kontakter med tillsynsmyndigheter på miljöområdet samt kunna driva frågan om miljöansvar vid fastighetsöverlåtelser.

Kursen behandlar kemikaliejuridik, avfallsjuridik och juridiken kring ansvaret för förorenade fastigheter (saneringsskyldighet, utredningsskyldighet) och vi tittar särskilt på hur köpare och säljare på bästa sätt reglerar miljöansvaret vid fastighetsöverlåtelser. Vi behandlar frågan om straffrättsligt ansvar och ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och entreprenör för miljöskador som en verksamhet på fastigheten orsakar på tredje man (t ex en granne). Kursen berör också kort rättsliga möjligheter att hindra miljöstörningar från omgivningen.

Som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Vilka miljörättsliga fallgropar som finns för ägare och köpare av näringsfastigheter
• Hur du vid fastighetsöverlåtelser på tydligt och säkert sätt reglerar ansvaret för avfall, föroreningar och andra eventuella miljöproblem på fastigheten
• Hur du på bästa sätt hanterar ärenden om förorenade fastigheter gentemot tillsynsmyndigheten


 Målgrupp

Jurister, specifikt jurister vid fastighetsbolag, miljöchefer, fastighetsmäklare och  fastighetsvärderare


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09,00 - 10.00

  Pass I
  Fastighetsägarens ansvar för föroreningar, avfall m.m. på fastigheten. Särskilt om ansvarets fördelning mellan förorenare och fastighetsägare och mellan köpare och säljare av fastigheter. Solidariskt ansvar och återkrav.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Fortsättning av Pass I. Överlåtelse av ”riskfastigheter” – undersökningsplikt, garantier och friskrivningar. Förslag på avtalsklausuler.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Fastighetsägarens straffansvar för miljöstörningar. Ansvar för miljöstörningar inom fastigheten (t.ex för hyresgäster) och på omgivningen (t.ex grannar). Vem ansvarar; fastighetsägare eller hyresgäst/uppdragstagare? Miljöskadestånd.

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Att hindra störningar på den egna fastigheten från omgivande miljöfarlig verksamhet. Även kort om allemansrättsliga frågor.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag