Välkommen till en kurs i modern brottsprevention med Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Kursen ger deltagare ett helhetsgrepp om vad modern brottsprevention innebär. Hur arbetar man effektivt och långsiktigt med brottsförebyggande åtgärder?

Under kursdagen går professor Jerzy Sarnecki  igenom vad brottsprevention innebär.  Deltagare får kunskap i de kriminologiska teorier om orsaker till brott som utgör utgångspunkten för preventiva åtgärder. Därefter går ni igenom olika brottsförebyggande åtgärder, straff och vad som utgör polisens roll. Hur arbetar man med social prevention (behandling och självkontroll) för att  minska benägenheten att begå brott?

Under kursdagen får du bland annat mer kunskap om:

• Brottspreventionsteorier
• Effekter av straff
• Polisens brottspreventiva roll
• Social prevention (behandling)
• Tillfällsstrukturen
• Brottsoffren

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och en regelbunden expertkommentator angående brottslighet i Sverige. Han har utkommit med flertalet böcker och publikationer om kriminologi, brottslighet och brottsprevention. Tidigare arbetade han vid Brottsförebyggande rådet där han forskade kring ungdomsbrottslighet.


 Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är jurist, biträdande jurist, polis, åklagare, domare, kommunjurist eller advokat

Kursprogram

 • 08.00 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Vad handlar brottsprevention om? Kriminologiska teorier om orsaker till brott som utgångspunkt för preventiva åtgärder

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Straffet, brottsförebyggande åtgärder, polisens roll

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Tillfällesstrukturinriktade åtgärder

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Social prevention (behandling)

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag