I denna heldagskurs, speciellt utformad avseende momsen i bygg- och fastighetsbolag, får du praktisk och aktuell kunskap om alla viktiga frågor – inklusive aktuella rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket. Vi går bland annat igenom den nya definitionen av fastighetsbegreppet i momshänseende som följer EU-rätten och är detsamma i alla medlemsländer.

Det unika med denna kurs är att den följer olika skeden för en fastighet, från anskaffningen/uppförandet till en försäljning. Vilka är de vanligaste fallgroparna vid till exempel köp av fastighet eller avyttring av fastighet? Praktiska tips och råd? Kursen leds av två momsexperter, Jan Kleerup och Royne Schiess, båda med mycket lång erfarenhet av momsfrågor särskilt avseende bygg- och fastighetsbolag. Jan Kleerup har nästan 40-årig erfarenhet av momsfrågor och Royne har närmare 25-årig erfarenhet av momsfrågor.

Som deltagare får du i denna heldagskurs kunskap om:

 • Anskaffningen – köp av mark, köp av bolag, rivning, sanering
 • Uppförandet- projektering, ritning, projektbolag, upphandlingen (entreprenad), egen regi produktion, omvänd byggmoms, uppförandeskede
 • Tredimensionell fastighetsreglering. Intressant område med en hel del otydliga momsregler
 • Förvaltningen – uthyrningen (frivillig skattskyldighet), parkering, fastighetsskötsel (uttag), byte av hyresgäster, vidareuthyrning, jämkning, lokaler för idrott,
 • Tillbyggnation – ombyggnad/reparation,
 • Försäljningen – jämkning, mäklararvoden, avtalsfrågor

Som rådgivare eller verksam i ett fastighetsföretag behöver du ständigt vara uppdaterad. Denna kurs är speciellt utformad för att du ska få praktiska råd och tips. Reglerna kring momshantering är svårnavigerade och det sker ständigt förändringar. Som deltagare i denna kursdag om momsen i bygg- och fastighetsföretag får du det senaste och även därutöver även exempel på hur olika lösningar på problemställningar kan tas fram.

 


MÅLGRUPP

Kursen riktar sig primärt till revisorer, skattekonsulter i fastighetsföretag, ekonomipersonal i fastighetsföretag, redovisningskonsulter och jurister. Det är även en värdefull kurs för projektledare på byggbolag.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Anskaffningen/uppförandet

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Förvaltningen

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Förvaltningen (forts) och tillbyggnation

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Försäljningen

 • 16.00

  Kursen avslutas