Moms vid internationella transaktioner inom EU grundas på motsvarande regler i andra medlemsländer, som i sin tur bygger på mervärdesskattedirektivet. Det är ett mycket komplicerat område och kan leda till stora kostnader om det blir fel. Kursen riktar sig till företag som har i någon utsträckning inköp eller försäljning som sker mellan olika länder. Därmed är det extremt viktigt att veta hur momsen ska hanteras på ett korrekt sätt.

Livesändning – kurstillfället den 15 januari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Detta är en kvalificerad heldagskurs som är pedagogiskt uppdelad på två huvudområden som följer uppdelningen som normalt finns på företag. Det ena området behandlar utåtriktade transaktioner/försäljningar, och det andra inriktar sig på inköp. Varje område är sedan indelad i varor respektive tjänster, eftersom reglerna skiljer sig åt där emellan.

Syftet med kursen är att du ska få en ökad förståelse för hur momsen ska hanteras vid internationella transaktioner och därmed undvika risker och onödiga kostnader.

Grundprinciperna för försäljning respektive köp är desamma, men den praktiska hanteringen skiljer sig åt. När det gäller försäljning av varor uppstår komplikationer om det exempelvis är fler än tre inblandade parter. I vissa transaktioner måste ett svenskt företag vara momsregistrerat i ett annat medlemsland.

För tjänster gäller särskilda regler för fastigheter, transporter, utbildning/konferenser med mera. Dessutom tar kursen upp de specialregler som gäller för resebyråverksamhet.

Som deltagare får du bland annat mer kunskap om:

 • Hur moms ska redovisas för varor och tjänster till kunder utomlands
 • Hur moms ska redovisas vid inköp av varor och tjänster från utlandet
 • Hur ingående moms redovisas vid internationella transaktioner
 • Vad ska man beakta i momshänseende när man får en faktura från utlandet?
 • Genomgång av särskilda regler av var vissa tjänster ka beskattas, t.ex. varutransport, licenser, och andra rättigheter samt resebyråverksamhet m.m.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till personer som berörs av moms i internationella kontakter, redovisningsansvariga och controller i företag med internationella affärer, redovisningskonsulter, revisorer, ekonomichefer samt ekonomer och jurister som vill få praktisk kunskap på området.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Mervärdesskattedirektivet och moms i övriga världen
  Moms vid försäljningar av varor (unionsinterna förvärv, handel med flera parter, varuöverföringar m.m.)

 • 10.15 – 11.45

  Pass II
  Moms vid försäljning av tjänster (kundens status, kundens etableringsplats, fastighetstjänster, förmedling, elektroniska tjänster, MOSS, m.m.)

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Moms vid inköp av varor (importmoms, underlag för momsberäkning, inköp via flera parter m.m.)

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Moms vid inköp av tjänster (underlag för momsberäkning, faktura i utländsk valuta, fastighetstjänster, resebyråtjänster m.m.)

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen