I denna heldagskurs, speciellt utformad avseende momsen i bygg- och fastighetsbolag, får du praktisk och aktuell kunskap om alla viktiga frågor – inklusive aktuella rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket. Exempelvis kommer år 2017  en helt ny  definition av fastighetsbegreppet i momshänseende som dessutom följer av EU-rätten och blir detsamma i alla medlemsländer. Bland annat slopas begreppet verksamhetstillbehör.

Det unika med denna kurs är att den följer olika skeden för en fastighet, från anskaffningen/uppförandet till en försäljning. Vad är de vanligaste fallgroparna? Praktiska tips och råd? Kursen leds av två momsexperter, Jan Kleerup och Royne Schiess, båda med mycket lång erfarenhet av momsfrågor särskilt avseende bygg- och fastighetsbolag. Jan Kleerup har nästan 40-årig erfarenhet av momsfrågor och Royne har närmare 25-årig erfarenhet av momsfrågor.

Som deltagare får du i denna heldagskurs kunskap om:

 • Anskaffningen – köp av mark, köp av bolag, rivning, sanering
 • Uppförandet- projektering, ritning, projektbolag, upphandlingen (entreprenad), egen regi produktion, omvänd byggmoms, uppförandeskede
 • Tredimensionell fastighetsreglering. Intressant område med en hel del otydliga momsregler
 • Förvaltningen – uthyrningen (frivillig skattskyldighet), parkering, fastighetsskötsel (uttag), byte av hyresgäster, vidareuthyrning, jämkning, lokaler för idrott,
 • Tillbyggnation – ombyggnad/reparation,
 • Försäljningen – jämkning, mäklararvoden, avtalsfrågor

Som rådgivare eller verksam i ett fastighetsföretag behöver du ständigt vara uppdaterad. Denna kurs är speciellt utformad för att du ska praktiska råd och tips. Reglerna kring momshantering är svårnavigerade och det sker ständigt förändringar. Som deltagare i denna kursdag om momsen i bygg- och fastighetsföretag får du det senaste och även därutöver även exempel på hur olika lösningar på problemställningar kan tas fram.

 


Målgrupp

Kursen riktar sig primärt till revisorer, skattekonsulter i fastighetsföretag, ekonomipersonal i fastighetsföretag och redovisningskonsulter. Det är även en värdefull kurs för projektledare på byggbolag.


 

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Anskaffningen/uppförandet

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Förvaltningen

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Förvaltningen (forts) och tillbyggnation

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Försäljningen

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Jag går på kurs för att bli mer insatt i momsfrågor och för att bli uppdaterad om nya regler på området.
BG Institute är en informationsberikad arrangör på ett pedagogiskt sätt.

Maria Haddad

Mecon Bygg AB

Jag kommer definitivt hålla utkik efter andra passande kurser hos BG Institute, bra föreläsare och bra upplägg.

Maya Bäckström

LR Revision & Redovisning i Umeå