Syftet med denna kurs är att öka förståelsen för hur olika kommunikationsmönster leder till mer eller mindre effektiva möten och hur man som mötesdeltagare kan påverka dessa mönster.

Livesändning – kurstillfället den 2-3 juni kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen tydliggör hur olika sammanhang, roller och mål skapar förutsättningar för effektiva möten, liksom hur mötesdeltagares kommunikation avgör effektiviteten. Fokus ligger på hur en arbetsgrupp kan utveckla sin förmåga till problemlösning i möten som är effektiva, där alla deltagares kompetens och erfarenheter tas tillvara. Vissa möten skapar energi medan andra tar energi. En central del av kursen är att förstå mekanismerna bakom hur en grupp kan förflytta sig från kommunikationsmönster som stjäl energi och skapar problem till mönster som istället ger energi och löser problem.

Kursen har både teoretiska och praktiska inslag, med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter.

Som deltagare får du kunskap om

 • Skillnaden mellan värdeskapande och icke-värdeskapande möten
 • Hur sammanhang, roller och mål påverkar möten
 • Varför vissa sätt att kommunicerar ökar effektiviteten i möten
 • Kommunikationsmönster som löser problem (och som skapar problem).
 • Specifika kommunikationsmönster för komplex problemlösning.
 • Vad krävs för att skapa effektiva möten som skapar värde och resultat.
 • Praktiskt tillämpbara strategier för att påverka kommunikationen – och därmed energinivån och effektiviteten – i de möten du leder eller deltar i.

Förberedelse för kursen.

Deltagarna ombedes ha med sig (tänka ut) exempel på möten de deltagit i som fungerat väl (utifrån deras egen upplevelse) och möten som inte har fungerat väl (utifrån deras egen upplevelse).

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion. Välkommen. Presentation av kursdeltagare och kursledning.
  Möten som tar energi – vad är utmärkande?
  Möten som ger energi – vad är utmärkande? Förståelse för vad som skiljer dessa möten

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Kort pass om kommunikation (teori)
  Introduktion SAVI – System för analys av verbal interaktion
  Olika kommunikationsscenarios i praktik och i teori. Identifiering av olika mönster.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Skillnaden mellan person, roll, mål och sammanhang och dessa begrepps bidrar till gruppens förmåga att arbeta effektivt.
  Kommunikationsövningar med utgångspunkt i deltagarnas egna upplevelser.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kommunikationsövningar med utgångspunkt i deltagarnas egna upplevelser.
  Sammanfattning: Reflektioner. Lärdomar. Övergripande strategier för effektiv och värdeskapande kommunikation.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.