Ibland blir det fel. Fel förekommer i alla verksamheter. Försäkringsverksamhet utgör inget undantag. Detta seminarium handlar om de avtals-, fordrings- och skadeståndsrättsliga konsekvenser som kan aktualiseras för det fall att ett försäkringsbolag gör fel i förhållande till en försäkringstagare eller annan försäkrad.

Livesändning – kurstillfället den 7-8 december kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Seminarieupplägget över två dagar är utpräglat praktiskt. Utgångspunkten utgörs av ett antal konkreta situationer som deltagarna initialt bearbetar i smågrupper. Efter att grupperna presenterat vad de kommit fram till vidtar en stordiskussion där olika uppfattningar bryts mot varandra. Seminarieledarens främsta uppgifter är att leda diskussionen, att presentera sin syn på olika frågeställningar och att sammanfatta rättsläget i olika avseenden samt, givetvis, att svara på deltagarnas frågor.

Fokus riktas i första hand mot följande typer av fel från försäkringsbolagets sida:

 • Utebliven och felaktig information
 • Felaktiga skadereglerarlöften
 • Felaktiga utbetalningar
 • Dröjsmål i skaderegleringen

Det övergripande syftet med seminariet är att klargöra:

 • vilka konsekvenser som kan aktualiseras i olika problemsituationer,
 • vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att respektive konsekvens skall kunna göras gällande och
 • hur de olika konsekvenserna förhåller sig till varandra.

Mera konkret syftar seminariet till att deltagarna skall få ökad förmåga att i specifika situationer analysera vilka konsekvenser av rättslig natur som kan bli aktuella i vid olika typer av fel och att därigenom på ett rättsligt relevant sätt kunna argumentera för respektive emot de olika konsekvenser som kan komma i fråga.

Målgrupp

Seminariet riktar sig i första hand till jurister som arbetar med att framställa och/eller bemöta krav som riktas mot försäkringsbolag på grund av att något gått fel. Det kan vara fråga om advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, skadereglerare samt befattningshavare vid försäkringsbolagens kundombudsmän, skadeprövningsnämnder eller avdelningar för kundrelationer.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:00

  Pass I

 • 10:00-10:15

  Fikapaus

 • 10:15-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:00

  Pass III

 • 14:00-14:15

  Fikapaus

 • 14:15-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas