I kursen tas i ett inledande block de olika gärningsformerna i narkotikastrafflagen (NSL) och dess samband med varandra upp och diskuteras utifrån olika typfall.

Livesändning – kurstillfället den 29 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Den särskilda problematiken kring försök, förberedelse och stämpling till narkotikabrott belyses särskilt. Detsamma gäller narkotikasmugglingsbrotten. I ett längre avsnitt om påföljdsbestämning under eftermiddagen diskuteras frågor kring roller, straffvärdebedömning och val av påföljd vid narkotikabrottslighet i syfte att ge konkret och praktisk vägledning. Undervisningen sker genom föreläsningar och diskussioner i seminarieform kring olika praktikfall.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De olika gärningsformerna enligt NSL
 • När kan ansvar för försök, förberedelse och stämpling bli aktuell
 • Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet
 • Betydelsen av sort och mängd
 • Betydelsen av vilken roll den tilltalade har i narkotikaverksamheten
 • När kan villkorlig dom/skyddstillsyn med eller utan samhällstjänst väljas som påföljd
 • Genomgång av Högsta domstolens praxis
 • Riktlinjer och tabeller.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Gärningsformerna i NSL. Föreläsning och praktikfall

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Försök, förberedelse och stämpling samt narkotikasmugglingsbrotten. Genomgång och efterföljande diskussion.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Föreläsning

 • 14.15-14.30

  Pass IV
  Påföljdsbestämning. Straffvärdebedömning och påföljdsval. Diskussion utifrån praktikfall. Sammanfattning.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.