Under denna heldag går vi igenom regelverket för att hantera arbetsbrist och omorganisationer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Reglerna skiljer sig åt avsevärt både materiellt och vad gäller den formalia som ska iakttas.

Kurstillfället den 1 december 2021 kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Vi har även ett avsnitt om projektledning av omorganisationer som sträcker sig över landsgränserna, något som är viktigt bland annat avseende tidsmässig planering för information till fackliga organisationer och arbetstagarrepresentanter. Vi går under dagen igenom ett antal praktikexempel. Tonvikten läggs på regelverket i Norge, Finland och Danmark. Kursen hålls på engelska.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Projektledning av gränsöverskridande omorganisationer i Norden, bl.a. avseende kommunikation med fackliga parter.
 • Kännedom om de materiella och formella reglerna rörande arbetsbrist och omorganisationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
 • Praktiska tips och best practise.

Målgrupp:

HR-chefer, HR-business partners, bolagsjurister

Syfte/mål med utbildningen:

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna identifiera och hantera de frågeställningar som uppkommer vid omorganisationer och arbetsbrist i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Kursen ingår i en serie om tre kurser som berör olika delar av nordisk arbetsrätt.

Nordisk arbetsrätt 1 – likheter och skillnader

Den första kursen belyser de största skillnaderna gällande arbetsrätten mellan de nordiska länderna.

Nordisk arbetsrätt 2 – fördjupning

Den andra kursen är en fördjupning och fortsättning på vår första kurs och kommer att behandla fler ämnen på ett djupare plan.

Nordisk arbetsrätt 3 – arbetsbrist och omorganisationer

Den tredje kursen är en fristående kurs för dig som vill dyka ännu djupare inom nordisk arbetsrätt. Här kommer vi att behandla regelverket för att hantera arbetsbrist och omorganisationer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Reglerna skiljer sig åt avsevärt både materiellt och vad gäller den formalia som ska iakttas.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Materiella och formella regler i Norge samt best practise

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Forts. Materiella och formella regler i Norge
  Materiella och formella regler i Finland

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Materiella och formella regler i Danmark
  Materiella och formella regler i Sverige.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Projektledning av gränsöverskridande omorganisationer samt best practise.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.