Kursen behandlar bakgrunden till samt syftet med lagförslaget Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion SOU 2021:12. Föreläsare är advokat Erik Selander och hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson – som var särskild utredare i den nu aktuella Rekonstruktionsutredningen.

Lagförslaget genomgås i stort och jämförs med nuvarande lag om företagsrekonstruktion. Vidare redogörs mer i detalj för väsentliga nyheter i lagförslaget. Härutöver gås igenom vissa föreslagna följdändringar i anledning av lagförslaget. Dessutom nämns något om avgivna remissyttranden på lagförslaget samt något om införandet av lagen. Utöver det nämnda beskrivs lagförslaget till Lag om offentlig skulduppgörelse samt avslutningsvis något om pågående lagstiftningsarbete på rekonstruktionsområdet på EU-nivå.

Som deltagare får du kunskap om

  • Lagförslaget Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion SOU 2021:12
  • Väsentliga skillnader mellan lagstiftningsförslaget och nu gällande Lag om företagsrekonstruktion.
  • Förslag till Lag om offentlig skulduppgörelse.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en god insikt i lagförslagen Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion SOU 2021:12 och förslag till Lag om offentlig skulduppgörelse för att vara förberedda inför införandet av lagarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, advokater, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en företagsrekonstruktion.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Inledning.
Vilka företag kan beviljas företagsrekonstruktion?
Vad händer under rekonstruktionen?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Gäldenärens rådighet och avtal.
Superförmånsrätt för ny finansiering.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Rekonstruktionsplaner. Hur antas de, vad kan de innehålla och vilken verkan får de?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Nya krav på rekonstruktörer.
Offentlig skulduppgörelse.
Andra följdändringar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 22 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Erik Selander
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Ylva Norling Jönsson
Hovrättspresident
Läs mer