Kursen behandlar bakgrunden till samt syftet med lagförslaget Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion SOU 2021:12. Föreläsare är advokat Erik Selander och hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson – som var särskild utredare i den nu aktuella Rekonstruktionsutredningen.

Livesändning – kurstillfället den 18 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Lagförslaget genomgås i stort och jämförs med nuvarande lag om företagsrekonstruktion. Vidare redogörs mer i detalj för väsentliga nyheter i lagförslaget. Härutöver gås igenom vissa föreslagna följdändringar i anledning av lagförslaget. Dessutom nämns något om avgivna remissyttranden på lagförslaget samt något om införandet av lagen. Utöver det nämnda beskrivs lagförslaget till Lag om offentlig skulduppgörelse samt avslutningsvis något om pågående lagstiftningsarbete på rekonstruktionsområdet på EU-nivå.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Lagförslaget Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion SOU 2021:12
 • Väsentliga skillnader mellan lagstiftningsförslaget och nu gällande Lag om företagsrekonstruktion.
 • Förslag till Lag om offentlig skulduppgörelse.

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en god insikt i lagförslagen Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion SOU 2021:12 och förslag till Lag om offentlig skulduppgörelse för att vara förberedda inför införandet av lagarna.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer och borgenärsföreträdare, revisorer, advokater, domare, skatteexperter samt andra aktörer som på ett eller annat sätt berörs av en företagsrekonstruktion.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Inledning.
  Vilka företag kan beviljas företagsrekonstruktion?
  Vad händer under rekonstruktionen?

 • 10.30 – 11.45

  Pass II
  Gäldenärens rådighet och avtal.
  Superförmånsrätt för ny finansiering.

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Rekonstruktionsplaner. Hur antas de, vad kan de innehålla och vilken verkan får de?

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Nya krav på rekonstruktörer.
  Offentlig skulduppgörelse.
  Andra följdändringar

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.