Kursen ny som ledare/chef ger dig alla de de verktyg du behöver för att lyckas som chef. Du behöver inte vara ny som chef för att gå kursen utan de kan vara så att du varit chef ett par år men känner att du nu behöver lite fler verktyg och konkreta tips om de svårigheter du hittills stött på i din chefsroll.

Kursen vänder sig speciellt till dig som vill förstå ledarskapet och chefsrollen lite bättre. Du vill verkligen lyckas i din nya roll som chef. Kursen kommer att ge dig både teoretisk och konkreta verktyg på hur du ska agera för att optimera ditt ledarskap och få ut maximalt i din roll som ny chef. Ett ytterligare plus med kursen är att du för kunskaper om hur du på bästa sätt agerar om du blivit chef över dina tidigare kollegor.

I kursen ingå bland annat dessa moment:

Motivation – hur du lär dig att motivera andra

Kommunikation – hur du skapar kommunikation som verkligen fungerar

Psykisk ohälsa – så gör du när någon i gruppen mår dåligt

Svåra samtal och konflikter – så gör du för att hantera detta

Självledarskap – så gör du för att leda dig själv och hantera chefsrollen

Teamutveckling – så gör du för att stärka gruppen förmåga att agera tillsammans

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Dag 1
  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vi inleder med en presentation och förväntningar på utbildningen.

  Ny som chef - vad förväntas av dig?
  - Vad förväntas av dig som ledare?
  - Vilka problem och utmaningar har du framför dig?
  -Vilka olika typer av reaktioner kan du stöta på framöver?
  - En ny chef kan skapa osäkerhet i organisationen
  - Som ny chef är du själv lite osäker i din nya roll
  - Neofobi – rädsla för det nya/okända

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Lär dig förstå hur människor agerar och reagerar
  - Kommunikation som skapar trygghet
  - Fokusera på att skapa förmåga att utföra arbetet.
  - Förstå hur situationen påverkar ditt eget beteende och gruppens beteende.

  Kommunikation som nyckel till din och gruppens framgång
  - Lär dig dialog
  - Lär dig förstå innan du kan göra dig förstådd
  - Medarbetare eller motarbetare?
  - Så får du med dig alla i gruppen åt samma håll.
  - IKEA-effekten
  - Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas som ledare?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Så skapar du de rätta förutsättningarna för att utöva ledarskapet

  Grundläggande modeller för ett bra ledarskap

  Stress och ohälsa – så gör du.
  - Riskfaktorer
  - Hur ska du agera.
  - AFS 2015:4
  - Kränkande särbehandling

  Få alla att ta ansvar
  - Öka effektiviteten - jobba smartare, inte mer
  - Få med alla i gruppen.
  - Bryt ned arbetsuppgifter i mindre delar

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Vikten av reflektion
  - Stanna upp och reflektera ofta
  - Mentala armhävningar
  - Debriefing

  Lär dig prioritera
  - Premacks princips
  - Workfulness
  - Fokus på en sak i taget

 • 16.00-

  Kursen avslutas för dagen.

 • 08.30-09.00

  Dag 2
  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Reflektionstimme där vi reflekterar över våra nyvunna kunskaper
  - Lär känna dig själv och din ledarstil
  - Anpassa ditt ledarskap efter dina egna förutsättningar
  - Utveckla din potential som chef genom ökad självkännedom

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Att leda tidigare kolleger - från kompis till chef
  - Att gå från att vara kompis till att vara chef
  - Det sitter ”i väggarna” hur man ska göra oavsett vad säger eller gör
  - Så skapar du förutsättningar för att leda dina tidigare kollegor på bästa sätt.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Ledarens roll och påverkan vid konflikter
  - Vilken din roll bör vara som chef i en konflikt
  - Hur du gör för att ta tag i ett problem på arbetsplatsen
  - Så blir du av med konflikträdslan och vågar ta tag i problemen
  - Hur du hanterar en anställd som sätter sig på tvären och förstör för gruppen

  Utvecklande medarbetarsamtal
  - Så genomför du ett bra medarbetarsamtal
  - Hur ofta bör du ha den här typen av samtal?
  - Vikten av att ge medarbetaren tid till att klargöra hur han/ hon upplever arbetssituationen


 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Hitta din egen framgång som ny chef-skapa din egna plan
  - Kontemplativt neuroledarskap
  - Reflektion
  - Summering av kursdagarna

 • 16.00-

  Kursen avslutas.