Denna kurs riktar sig till personer som arbetar praktiskt med vattenverksamheter och särskilt verksamheter för produktion av vattenkraftsel.

Syftet med kursen är att ge en allmän introduktion till de speciella bestämmelser som gäller för vattenverksam­heter med fokus på de ändringar som skett från och med 2019. Därefter redovisas de bestämmelser som gäller specifikt för verksamheter för produktion av vattenkraftsel inklusive definitioner och avgränsningsfrågor, innehållet och konsekvenser av den nationella planen för vattenkraften samt vad kraven enligt miljökvalitetsnormerna för vatten innebär. Vidare redovisas den praxis som kommit under året med tillämpning av de nya bestämmelserna.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Regelverket för vattenverksamheter på ett övergripande plan med genomgång av definitioner samt centrala begrepp som rådighet, sakägare m m.
 • De nya bestämmelser för vattenverksamheter som gäller sedan 1 januari 2019 med fokus på anläggningar för produktion av vattenkraftsel och vilka krav på prövning som gäller för dessa anläggningar samt hur kravet på moderna miljövillkor kan tolkas.
 • Gällande bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten, inklusive systemets uppbyggnad, ansvarsfördelning, klassificering och tillämpning vid tillståndsprövningen samt genomgång av aktuell praxis.
 • Innebörden av den nationella planen för vattenkraft samt möjligheten att begära ersättning från vattenkraftens miljöfond.

 

Målgrupp:

Vattenhandläggare och jurister på olika myndigheter (främst länsstyrelser, kommuner, HaV), andra miljötekniska konsulter samt advokater och bolagsjurister.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas