Det har blivit allt viktigare att följa konsumentreglerna. Många nya skärpta regler har redan börjat gälla och allt fler nyheter är på gång.

Den som bryter mot reglerna riskerar böter upp till 4 % av koncernomsättningen – samma regler som vi känner igen vid brott mot GDPR. Myndigheter kan även genomföra dolda testköp för att kontrollera om företag följer reglerna.

Andra nyheter införs om informationskrav och dessutom föreslås en helt ny konsumentköplag börja gälla.

Missa inte detta webbinarium där två av Advokatfirman Delphi experter på konsumenträtt sammanfattar de viktigaste nyheterna inom ett av juridikens mest expansiva områden.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Nya regler om sanktionsavgifter
  • Myndigheternas nya befogenheter
  • Nya regler om kundrecensioner och prissänkningar
  • En ny konsumentköplag med regler om bl.a. varor med digitala delar

Målgrupp:

E-kursen riktar sig till dig som behöver ha koll på och följa konsumentreglerna i ditt arbete, t.ex. bolagsjurist, marknadsansvarig, kundansvarig eller som har en ledande ställning i ett konsumentbolag.

Syfte med e-kursen:

Som deltagare kommer du få kunskap om vad ni som företag behöver göra för att följa de nya reglerna och hur ni undviker sanktioner.

Kursinnehåll och upplägg:

  • Kort introduktion till konsumentjuridiken
  • Nya sanktionsavgifter och myndigheternas tillsyn
  • Regler som nyligen har börjat gälla
  • Nya konsumentköplagen
  • Checklista – att tänka på

E-kursen genomfördes som webbinarium den 9 februari. E-kursens längd är 90 minuter.