Välkommen till en helt ny kurs tillsammans med Martin Bogg & Peter Nordbeck där du får kunskap utav de viktigaste nyheterna i LOU och hur GDPR kommer att påverka LOU.

Den 1 januari 2017 antogs tre nya upphandlingslagar som innehöll en rad nyheter, bl.a. uttryckliga regler om vilka ändringar i upphandlade avtal som är tillåtna. Bestämmelserna om ändringar i kontrakt gäller direkt, alldeles oavsett när själva avtalet är upphandlat.

I maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen (GDPR) nuvarande regler för hantering av personuppgifter i personuppgiftslagen (PUL). För att efterleva de nya reglerna behöver de alla flesta IT-avtal där personuppgifter behandlas (personuppgiftsbiträdesavtal) omförhandlas eller ändras för att uppfylla nya formella krav i förordningen på dess utformning.

Under kursen kommer relevanta delar av de nya reglerna att behandlas, hur ändringar av befintliga offentliga kontrakt kan genomföras och vad upphandlande myndigheter bör tänka på vid omförhandlingar. Vi kommer även behandla hur upphandlingsunderlag för – inte sällan komplicerade – IT-avtal ska upphandlas med beaktande av GDPR. Vi går igenom de vanligaste misstagen och hur du undviker dom.

Med denna utbildning vill vi ge er en gedigen genomgång av hur såväl befintliga icke-anpassade avtal som kommande offentliga IT-avtal kan och bör hanteras för att tillgodose kraven i GDPR. Kursen kommer att präglas av ett praktiskt förhållningssätt med handfasta råd.

Det kommer finnas gott om utrymme för frågor och diskussioner löpande under dagen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur ska nya upphandlingar utformas för att på bästa sätt tillgodose kraven enligt GDPR?
 • Praktiska tips för att undvika de vanligaste misstagen vid upphandling av IT-avtal.
 • Avvägningen mellan ett tryggt avtal för myndigheten och ett kommersiellt gångbart avtal – vad kan leverantörerna acceptera?
 • Hur kan nödvändiga ändringar utformas i bristfälliga befintliga avtal för att passa in i upphandlingsreglernas bestämmelser om ändringar i avtal?
 • Vad bör upphandlande myndigheter bör tänka på när de omförhandlar eller ingår nya IT-avtal där personuppgifter kommer att hanteras.
 • Outsourcing och inköp av molntjänster – hur hanteras känsliga personuppgifter?

Målgrupp:

Kursen riktar sig till bolagsjurister, upphandlare, inköpschefer och andra som regelbundet deltar i offentliga upphandlingar.

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.